A.K.Byg ApS CVR-nr 37611123

Status: UNDERKONKURS

Ved Kirkebjerg 22, 1 2605 Brøndby

Årets resultat:
2020: 0
2019: 0
Bruttofortjeneste:
2020: 0
2019: 0
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning - - - 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 0 0 -508 -27
Årets resultat 0 0 -510 -27
Egenkapital I alt -550 -550 -550 -40
Status balance 0 0 0 0
Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - 0
Bruttofortjeneste 0 0 -508 -27
Personaleomkostninger 0 0 0 -
Driftsresultat 0 0 -508 -27
Andre finansielle omkostninger 0 0 -2 -
Resultat før skat 0 0 -510 -27
Årets resultat 0 0 -510 -27
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 0 0 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0 0
Aktiver i alt 0 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 0 0 0 0
Overført resultat -550 -550 -550 -40
Egenkapital i alt -550 -550 -550 -40
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 109 109 40
Anden gæld 550 441 441 -
Anden gæld 550 441 441 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 550 550 550 40
Gældsforpligtelser i alt 550 550 550 40
Passiver i alt 0 0 0 0
DDD

A.K.Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

A.K.Byg ApS blev etableret den 13-04-2016 og holder til på adressen Ved Kirkebjerg 22, 1 2605 Brøndby. Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden A.K.Byg ApS (CVR: 37611123) er UNDERKONKURS

CVR nummer

37611123

Adresse

Ved Kirkebjerg 22, 1
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-04-2016

Stamdata for A.K.Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BRØNDBY
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021334479
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
620200 / Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
13-04-2016 - 18-05-2021
439910 / Murere
19-05-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Heino Frederiksen Consulting IVS
13-04-2016 - 22-05-2018
Receptor Oncology IVS
23-05-2018 - 03-06-2019
Datoselskabet 5. juni IVS
04-06-2019 - 18-05-2021
A.K.Byg IVS
19-05-2021 - 22-09-2021
A.K.Byg ApS
23-09-2021 -
Historik for sekundære navne
Heino Frederiksen Consulting IVS
23-05-2018 - 18-05-2021
Adressehistorik
13-04-2016 - 03-04-2021
Skovhusene 17
5874 Hesselager
SVENDBORG
04-04-2021 -
Ved Kirkebjerg 22 1
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-04-14
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder