back2sport.dk ApS CVR-nr 37525731

Status: AKTIV

Horsensvej 74 A 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: 64
2020: -18
Bruttofortjeneste:
2021: 164
2020: 39
Antal ansatte:
1
Direktør:
Mads Nygaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 164 39 148 81
Årets resultat 64 -18 45 29
Egenkapital I alt 33 -31 -13 -58
Status balance 422 159 217 242
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK currency u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 164 39 148 81
Personaleomkostninger -78 -40 -66 -48
Af- og nedskrivninger 0 - -10 -10
Driftsresultat 86 - 72 23
Andre finansielle omkostninger -3 - -16 -17
Resultat før skat 82 - 56 6
Skat af årets resultat - - - 23
Årets resultat 64 -18 45 29
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 0 - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 20 - 15 25
Anlægsaktiver i alt 50 35 45 55
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 20 17 18
Varebeholdninger i alt 20 20 17 18
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51 - 59 56
Andre tilgodehavender 8 18 - 0
Periodeafgrænsningsposter 55 49 81 87
Tilgodehavender i alt 128 101 152 165
Likvide beholdninger 224 4 4 4
Omsætningsaktiver i alt 372 125 173 -
Aktiver i alt 422 159 217 242
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -17 -81 -63 -108
Egenkapital i alt 33 -31 -13 -58
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 52 13 - 11
Selskabsskat 18 - - -
Anden gæld 12 93 8 -
Anden gæld 12 93 8 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 388 190 230 300
Gældsforpligtelser i alt 388 190 230 300
Passiver i alt 422 159 217 242
DDD

back2sport.dk ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

back2sport.dk ApS blev etableret den 29-02-2016 og holder til på adressen Horsensvej 74 A 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive virksomhed med klinik for fysioterapi og hermed forbundet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden back2sport.dk ApS (CVR: 37525731) er AKTIV

CVR nummer

37525731

Adresse

Horsensvej 74 A
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-02-2016

Stamdata for back2sport.dk ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1021236949
Sekundære brancher:
931300 / Fitnesscentre
Hoved-branche historik
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
29-02-2016 -
Sekundær branche historik
931300 / Fitnesscentre
10-04-2016 -
Historik for virksomhedens navn
back2sport.dk ApS
29-02-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-02-2016 - 15-10-2016
Dalglimt 37
7100 Vejle
VEJLE
16-10-2016 - 10-01-2018
Vindingvej 2 A
7100 Vejle
VEJLE
11-01-2018 - 18-10-2018
Horsensvej 74 A
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 - 23-05-2019
Horsensvej 74 A
7100 Vejle
VEJLE
24-05-2019 -
Horsensvej 74 A
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-03-01
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
DIREKTØR 29-02-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder