BBB Blik ApS CVR-nr 27357091

Status: UNDERTVANGSOPLØSNING

Levetoftevej 29 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: -14
2020: -7
Bruttofortjeneste:
2021: -14
2020: -6
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -14 -6 -6 -6
Årets resultat -14 -7 -6 -6
Egenkapital I alt -362 -348 -342 -336
Status balance 0 0 0 0


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -14 -6 -6 -6
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -14 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 - - -
Resultat før skat -14 - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -14 -7 -6 -6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0 0
Aktiver i alt 0 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -487 -473 -467 -461
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -362 -348 -342 -336
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13 0 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 8 8 8 8
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 21 9 8 8
Gældsforpligtelser i alt 362 348 342 336
Passiver i alt 0 0 0 0

Personer

Roller

Ejerforhold

BBB Blik ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

BBB Blik ApS blev etableret den 18-09-2003 og holder til på adressen Levetoftevej 29 4690 Haslev. Selskabets formål er at udøve virksomhed med design, udvikling, produktion, handel, service og investering, samt andre aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BBB Blik ApS (CVR: 27357091) er UNDERTVANGSOPLØSNING


CVR nummer

27357091

Adresse

Levetoftevej 29
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-09-2003

Personer

Roller

Ejerforhold

Stamdata for BBB Blik ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1010113292
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
18-09-2003 - 29-09-2003
741490 / Anden virksomhedsrådgivning
30-09-2003 - 11-09-2006
524620 / Byggemarkeder
12-09-2006 - 30-12-2007
475220 / Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
31-12-2007 - 20-08-2022
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
21-08-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANNE LAJER ApS
18-09-2003 - 20-08-2022
BBB Blik ApS
21-08-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-09-2003 - 14-11-2015
Søro 12
4000 Roskilde
ROSKILDE
15-11-2015 - 28-05-2017
Snoldelev Bygade 14
4621 Gadstrup
ROSKILDE
29-05-2017 - 21-08-2022
Lindevej 1 B st
4140 Borup
KØGE
22-08-2022 -
Levetoftevej 29
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-09-19
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Relaterede virksomheder