Crossfit Heaven Vejle ApS CVR-nr 41478608

Status: AKTIV

Sjællandsgade 27 B 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: -188
Bruttofortjeneste:
2021: 356
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 356
Årets resultat -188
Egenkapital I alt 12
Status balance 319


Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 356
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -137
Driftsresultat -187
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat -188
Skat af årets resultat -
Årets resultat -188
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 92
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 97
Materielle anlægsaktiver i alt 97
Anlægsaktiver i alt 189
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 55
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 55
Likvide beholdninger 75
Omsætningsaktiver i alt 130
Aktiver i alt 319
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -188
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 12
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt 18
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 13
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat -
Anden gæld 76
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 89
Gældsforpligtelser i alt 289
Passiver i alt 319

Personer

Roller

DIREKTØR 30-03-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-03-2021 -
DIREKTØR 30-03-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2020 -

Ejerforhold

Crossfit Heaven Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Crossfit Heaven Vejle ApS blev etableret den 30-06-2020 og holder til på adressen Sjællandsgade 27 B 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive crossfit center og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Crossfit Heaven Vejle ApS (CVR: 41478608) er AKTIV

CVR nummer

41478608

Adresse

Sjællandsgade 27 B
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2020

Personer

Roller

DIREKTØR 30-03-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-03-2021 -
DIREKTØR 30-03-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for Crossfit Heaven Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025985067
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
30-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Crossfit Heaven Vejle ApS
30-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2020 -
Sjællandsgade 27 B
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder