EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S CVR-nr 87448215

Status: AKTIV

Buelundvej 1, Blåhøj 7330 Brande

Årets resultat:
2022: 767
2021: 1.379
Bruttofortjeneste:
2022: 5.463
2021: 4.186
Antal ansatte:
11
Direktør:
John Peter Øllgaard Hansen
Bestyrelsesformand:
Jørgen Peter Øllgaard
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.463 4.186 6.688 5.485
Årets resultat 767 1.379 1.537 1.016
Egenkapital I alt 2.208 1.442 4.147 2.610
Status balance 6.431 3.724 8.847 6.081
Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.463 4.186 6.688 5.485
Personaleomkostninger -4.457 -2.550 -4.567 -3.947
Af- og nedskrivninger -34 0 -156 -205
Driftsresultat 972 1.636 1.965 1.333
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 18 - - -
Andre finansielle omkostninger - - -35 -50
Resultat før skat 983 1.768 1.970 1.303
Skat af årets resultat - - -433 -288
Årets resultat 767 1.379 1.537 1.016
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 348 - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 410 - 0 4
Materielle anlægsaktiver i alt 410 0 137 247
Anlægsaktiver i alt 758 0 874 315
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.838 480 1.235 1.324
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.183 2.802 3.985 3.419
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.268 - - -
Andre tilgodehavender 0 58 42 37
Periodeafgrænsningsposter 123 97 98 113
Tilgodehavender i alt 3.737 3.217 4.344 3.966
Likvide beholdninger 97 25 2.392 474
Omsætningsaktiver i alt 5.673 3.724 7.972 5.766
Aktiver i alt 6.431 3.724 8.847 6.081
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 750 750 750 750
Overført resultat 208 692 3.397 1.860
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.250 - - -
Egenkapital i alt 2.208 1.442 4.147 2.610
Hensættelse til udskudt skat 120 85 0 5
Hensatte forpligtelser i alt 120 85 0 5
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.281 647 1.100 479
Selskabsskat 310 0 - -
Anden gæld 1.405 1.250 2.635 2.409
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.702 1.901 4.254 3.153
Gældsforpligtelser i alt 4.102 2.197 4.700 3.465
Passiver i alt 6.431 3.724 8.847 6.081
DDD

EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S blev etableret den 21-12-1978 og holder til på adressen Buelundvej 1, Blåhøj 7330 Brande. Selskabets formål er at drive autoriseret elinstalla- tionsforretning, og køb og salg af elartikler, alminde- ligt elinstallationsarbejde og lignende i forbindelse hermed hørende forretning samt handel, håndværk og in- dustri Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S (CVR: 87448215) er AKTIV

CVR nummer

87448215

Adresse

Buelundvej 1, Blåhøj
7330 Brande

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21-12-1978

Stamdata for EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
IKAST-BRANDE
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002771493
Sekundære brancher:
475220 / Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
21-12-1978 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
524610 / Isenkramforretninger
21-12-1978 - 29-12-2007
475220 / Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
01-01-2008 -
Historik for virksomhedens navn
EL-FIRMA KNUD PETERSEN. FILSKOV A/S
21-12-1978 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-12-1978 - 30-12-2006
Amtsvejen 12
7200 Grindsted
GRINDSTED
31-12-2006 - 24-05-2021
Amtsvejen 12
7200 Grindsted
BILLUND
25-05-2021 -
Buelundvej 1
7330 Brande
IKAST-BRANDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 09-02-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 09-02-2021 -
DIREKTØR 09-02-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 09-02-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder