Huset i Badstuegade ApS CVR-nr 41408286

Status: AKTIV

Julsøvænget 32, Sejs-Svejbæk 8600 Silkeborg

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -9
Bruttofortjeneste:
2021: -7
Antal ansatte:
Direktør:
Bodil Herta Kirstine From
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -7
Årets resultat -9
Egenkapital I alt 31
Status balance 246
Beløb i 1000 2021-09
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -7
Driftsresultat -
Resultat før skat -11
Årets resultat -9
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 56
Materielle anlægsaktiver i alt 56
Anlægsaktiver i alt 56
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 2
Tilgodehavender i alt 2
Likvide beholdninger 188
Omsætningsaktiver i alt 190
Aktiver i alt 246
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -9
Egenkapital i alt 31
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4
Anden gæld 1
Anden gæld 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 215
Gældsforpligtelser i alt 215
Passiver i alt 246
DDD

Huset i Badstuegade ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Huset i Badstuegade ApS blev etableret den 03-06-2020 og holder til på adressen Julsøvænget 32, Sejs-Svejbæk 8600 Silkeborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Huset i Badstuegade ApS (CVR: 41408286) er AKTIV

CVR nummer

41408286

Adresse

Julsøvænget 32, Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-06-2020

Stamdata for Huset i Badstuegade ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1025894134
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
03-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Huset i Badstuegade ApS
03-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-06-2020 - 01-05-2022
Ravnsbjerg Skov 7
7400 Herning
HERNING
02-05-2022 -
Julsøvænget 32
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-06-04
Slut på første regnskabsperiode:
2021-09-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 03-06-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder