SK Beauty ApS CVR-nr 41330740

Status: UNDERKONKURS

Smakkegårdsvej 173 2820 Gentofte

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2020: -27
Bruttofortjeneste:
2020: -27
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2020
Nettoomsætning 26
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -27
Årets resultat -27
Egenkapital I alt -27
Status balance 20
Beløb i 1000 2020-12
Valuta u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 26
Bruttofortjeneste -27
Driftsresultat -27
Resultat før skat -27
Årets resultat -27
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 15
Tilgodehavender i alt 1
Likvide beholdninger 5
Omsætningsaktiver i alt 20
Aktiver i alt 20
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -27
Egenkapital i alt -27
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Anden gæld 37
Anden gæld 37
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 47
Gældsforpligtelser i alt 47
Passiver i alt 20
DDD

SK Beauty ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

SK Beauty ApS blev etableret den 29-04-2020 og holder til på adressen Smakkegårdsvej 173 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive frisørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden SK Beauty ApS (CVR: 41330740) er UNDERKONKURS

CVR nummer

41330740

Adresse

Smakkegårdsvej 173
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-04-2020

Stamdata for SK Beauty ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1025788067
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
29-04-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SK Beauty ApS
29-04-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-04-2020 -
Smakkegårdsvej 173
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-04-30
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder