U.P. Bach Entreprise ApS CVR-nr 41148667

Status: UNDERKONKURS

Søren Møllers Gade 43, 2 8900 Randers C

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2020: -168
Bruttofortjeneste:
2020: -167
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2020
Nettoomsætning 861
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -167
Årets resultat -168
Egenkapital I alt -128
Status balance 158
Beløb i 1000 2020-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 861
Bruttofortjeneste -167
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -167
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -1
Resultat før skat -168
Skat af årets resultat -
Årets resultat -168
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 52
Materielle anlægsaktiver i alt 52
Anlægsaktiver i alt 52
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 51
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 81
Likvide beholdninger 25
Omsætningsaktiver i alt 106
Aktiver i alt 158
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -168
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -128
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 94
Selskabsskat -
Anden gæld 148
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 286
Gældsforpligtelser i alt 286
Passiver i alt 158
DDD

U.P. Bach Entreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

U.P. Bach Entreprise ApS blev etableret den 31-01-2020 og holder til på adressen Søren Møllers Gade 43, 2 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive virksomhed med anlæg og belægning, samt hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden U.P. Bach Entreprise ApS (CVR: 41148667) er UNDERKONKURS

CVR nummer

41148667

Adresse

Søren Møllers Gade 43, 2
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-01-2020

Stamdata for U.P. Bach Entreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1025539059
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
31-01-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
U. B. Anlæg & belægning ApS
31-01-2020 - 30-12-2020
Erstvang Entreprise ApS
31-12-2020 - 06-12-2021
U.P. Bach Entreprise ApS
07-12-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-01-2020 - 05-11-2021
Herningvej 219
9220 Aalborg Øst
AALBORG
06-11-2021 -
Søren Møllers Gade 43 2
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-02-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder