Blikkenslager

Har du brug for hjælp til opgaver på facade, tag, tagrender eller nedløb, så kontakt en blikkenslager i dit lokalområde. Din lokale blikkenslager kan bl.a. hjælpe dig med at lægge nyt tag, lave facadearbejde i zink og kobber eller sørge for inddækning af skorsten, kvist, skotrender eller altan. Kontakt en blikkenslager og få råd og vejledning i forbindelse med dit kommende projekt.