Find personer i erhvervslivet

Tjek hvem du handler med, inden du handler. Med profil-søgningen på Find-Virksomhed.dk kan du undersøge konkrete personer, virksomheder og selskaber, inden du handler med dem. Du har således mulighed for at overvåge en virksomheds økonomi, tjekke dens ejerforhold og se om virksomhedens ledende personer har været involveret i konkurser.

Undersøg konkrete virksomheder og erhvervsfolk

Jo mere du ved om en potentiel samarbejdspartner, jo bedre er du klædt på, inden I indgår en aftale. Med profil-søgningen kan du lynhurtigt danne dig et overblik over en konkret virksomhed, så du ved, hvem du handler med. Du kan f.eks. tilgå virksomhedens regnskaber, og se om virksomheden har en sund økonomi.

Du kan også se hvem der ejer virksomheden – og hvilke poster han eller hun ellers har i erhvervslivet – ligesom du kan se, hvem der sidder i virksomhedens bestyrelse. Det er også muligt at tjekke, om nogle af personerne har været involveret i konkurser.

Med disse nøgletal og informationer står du godt rustet, inden du vælger nye leverandører og samarbejdspartnere. Du gør sikkert allerede noget lignende: Inden du afgiver en ordre hos en web-butik, tjekker du sikkert, om der findes anmeldelser fra tidligere kunder. Med profil-søgningen på Find-Virksomhed.dk møder du dog ikke subjektive anmeldelser, men fakta hentet direkte fra Erhvervsstyrelsen.

Sådan bruger du værktøjet – og hvad får du ud af det?

Du kan både søge på personnavne, virksomhedsnavne og CVR-numre. Ønsker du at vide mere om en konkret erhvervsperson, kan du slå navnet om i databasen, og se hvilke roller personen har. Det er meget normalt, at fremtrædende erhvervspersoner har flere roller. Det kunne f.eks. være som direktør i et eller flere selskaber og som bestyrelsesmedlem i selvsamme eller andre selskaber.

Søg på Find-Virksomhed.dk her

Du har mulighed for at springe direkte videre fra en erhvervsperson og til hans virksomhedsforbindelse(r) eller lave et opslag direkte på en konkret virksomhed. Under virksomhed kan du se selskabets ejerform samt tilgå relevante nøgletal som omsætning, egenkapital, likviditetsgrad og afkastningsgrad. Du kan også se, hvor mange ansatte virksomheden har, og hvornår virksomheden blev grundlagt.

Med alle disse oplysninger har du de bedste forudsætninger for at vurdere, om du har lyst til at samarbejde med en mulig leverandør, kunde eller producent. Du har mulighed for at lave en risikovurdering baseret på aktuelle nøgletal, og står dermed med de bedste kort på hånden.

Hvilke virksomheder kan du se?

Find-Virksomhed.dk henter offentligt tilgængelige oplysninger direkte fra Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at du kan se data fra alle danske virksomheder med indberetningspligt. I Danmark inddeles virksomhederne i forskellige regnskabsklasser, og virksomhederne i klasse B, C og D (bl.a. aktie- og anpartsselskaber) har pligt til at indberette regnskaber og årsrapporter.

Personligt ejede selskaber og enkeltmandsvirksomheder i ’Virksomhedsklasse A’ har ikke pligt til at indberette regnskaber, og nøgletal for disse selskaber kan således ikke søges frem.

Kontakter i netværket

Det er de færreste virksomheder og virksomhedsledere, der står helt alene – de fleste er en del af et større netværk, som du også kan få gavn af at kende. Når du slår personer op i databasen, kan du lynhurtigt se, hvem de ellers har i deres officielle netværk, og hvilke virksomheder, der knytter dem sammen. På denne måde kommer du hurtigt til at udvide dit kendskab til personer, virksomheder og brancher.

Mange virksomheder er ligeledes forbundet, og kan f.eks. være dele af større koncerner. Når du slår en konkret virksomhed op, kan de se om virksomheden helt eller delvist ejes af en anden virksomhed. Denne information kan ligeledes hjælpe dig på vej til et komplet overblik.

Roller i virksomheden – bestyrelse og direktion

Der er mange forskellige roller på spil, når man kigger på virksomhedernes ledelsesmæssige opbygning. Herunder får du en forklaring på bestyrelsens og direktionens roller:

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse, og har ansvaret for at udstikke overordnede retningslinjer, godkende årsregnskabet og løbende vejlede direktionen. Bestyrelsen vælges af virksomhedens ejere og medarbejdere. Er der tale om et aktieselskab (A/S), skal bestyrelsen bestå af mindst tre medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Har virksomheden haft minimum 35 medarbejdere i løbet af de seneste tre år, har medarbejderne ret til at vælge nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Et anpartsselskab (ApS) er ofte mindre end et aktieselskab, og derfor ikke omfattet af samme reglement. Anpartsselskabet kan vælge enten at have en bestyrelse eller en direktion (eller begge dele). Der gælder ingen regler om antallet af bestyrelsesmedlemmer. Mindre anpartsselskaber har som regel ikke brug for en bestyrelse, men findes det nødvendigt, vil bestyrelsesformanden ofte være virksomhedens ejer.

Direktionens opgaver

I aktieselskaber vælges direktionen af den siddende bestyrelse, og står herefter for virksomhedens daglige drift. Direktionen skal følge bestyrelsens retningslinjer, men leder ellers virksomheden uden bestyrelsens daglige indblanding. I aktieselskaber kan bestyrelsesmedlemmer godt tage plads i direktionen, men der må ikke være et flertal af medlemmer fra direktionen i bestyrelsen. Direktionens medlemmer må heller ikke fungere som formand eller næstformand i bestyrelsen.

Antallet af chefer i direktionen afgøres af de opgaver, der skal løses. I store virksomheder har man gerne direktører for forskellige områder som f.eks. produktion, personale, regnskab, marketing etc. Er der flere chefer, ansætter man gerne en administrerende direktør, som har ansvar for at lede hele virksomheden og altså fungere som chefernes chef.

I et anpartsselskab vil det ofte være ejeren selv, der fungerer som direktør. Er der tale om en større virksomhed, kan det være nødvendigt at supplere med flere områdespecifikke direktører.

Ledere i danske virksomheder:

Type 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Private 36.664 37.243 38.893 39.292 43.004 43.803 45.674 47.124
Offentlige 10.307 10.264 10.432 10.544 11.017 11.233 11.591 12.115
Kilde: Danmarks Statistik

Aktionærens opgaver

Et aktieselskab er selvsagt ejet af aktionærer, hvor aktionærerne enten er enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger og organisationer. Som aktionær ejer du en ideel andel af virksomhedens egenkapital, og har således ikke direkte ejerskab af virksomhedens formue. Virksomhedens aktionærer har en række rettigheder, som er beskrevet i aktieselskabets vedtægter.

Efter at have erhvervet aktier i en virksomhed, vil du få adgang til den årlige generalforsamling, hvor der stemmes om bestyrelsesposterne. Aktionærer har også ret til at modtage en del af det udbytte, som virksomheden vil udbetale.