Bramsen & Lengies Holding ApS CVR-nr 40985964

Status: AKTIV

Lindholmvej 20 6710 Esbjerg V

Årets resultat:
2022: -40
2021: 126
Bruttofortjeneste:
2022: 1.577
2021: 934
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.577 934 124
Årets resultat -40 126 16
Egenkapital I alt 141 181 56
Status balance 573 370 165


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 1.577 934 124
Personaleomkostninger -1.572 -754 -103
Af- og nedskrivninger -47 -25 -8
Driftsresultat -42 154 13
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -14 -2 0
Resultat før skat -57 152 13
Skat af årets resultat - -26 3
Årets resultat -40 126 16
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 174 151 107
Materielle anlægsaktiver i alt 174 151 107
Anlægsaktiver i alt 179 156 107
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 247 109 6
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - 1 -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 389 117 9
Likvide beholdninger 4 97 49
Omsætningsaktiver i alt 393 214 58
Aktiver i alt 573 370 165
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 101 141 16
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 141 181 56
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18 18 27
Selskabsskat 0 32 -
Anden gæld - 138 47
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 432 189 109
Gældsforpligtelser i alt 432 189 109
Passiver i alt 573 370 165

Bramsen & Lengies Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

Bramsen & Lengies Holding ApS blev etableret den 04-12-2019 og holder til på adressen Lindholmvej 20 6710 Esbjerg V. Selskabets formål er at investere i ejendomme til udlejning samt andre dermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bramsen & Lengies Holding ApS (CVR: 40985964) er AKTIV


CVR nummer

40985964

Adresse

Lindholmvej 20
6710 Esbjerg V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-12-2019

Stamdata for Bramsen & Lengies Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1025302571
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
682030 / Anden udlejning af boliger
04-12-2019 - 08-01-2020
811000 / Kombinerede serviceydelser
09-01-2020 - 20-08-2023
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
21-08-2023 -
Sekundær branche historik
682030 / Anden udlejning af boliger
09-01-2020 - 21-08-2023
Historik for virksomhedens navn
SuCasa Ejendomme ApS.
04-12-2019 - 08-01-2020
1811 Ejendomsservice ApS
09-01-2020 - 08-02-2022
1811 Rengøring ApS
09-02-2022 - 20-08-2023
Bramsen & Lengies Holding ApS
21-08-2023 -
Historik for sekundære navne
1811 Montage ApS
10-02-2022 -
Adressehistorik
04-12-2019 - 17-02-2020
Hjertingvej 32 3
6700 Esbjerg
ESBJERG
18-02-2020 - 03-06-2020
Jyllandsgade 14 D
6700 Esbjerg
ESBJERG
04-06-2020 - 08-12-2020
Chr Winthers Vej 22
6700 Esbjerg
ESBJERG
09-12-2020 - 27-11-2021
Fynsgade 20 C
6700 Esbjerg
ESBJERG
28-11-2021 -
Lindholmvej 20
6710 Esbjerg V
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-12-05
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder