20sekundmeter ApS CVR-nr 41860189

Status: AKTIV

Ved Dammen 7 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: -7
2021: -35
Bruttofortjeneste:
2022: -6
2021: -35
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -6 -35
Årets resultat -7 -35
Egenkapital I alt -2 5
Status balance 1 5


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -6 -35
Personaleomkostninger - -
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat -6 -35
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat -7 -35
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -7 -35
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 0 -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 0 0
Likvide beholdninger 1 5
Omsætningsaktiver i alt 1 5
Aktiver i alt 1 5
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -42 -35
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -2 5
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - -
Selskabsskat - -
Anden gæld - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3 -
Gældsforpligtelser i alt 3 -
Passiver i alt 1 5

20sekundmeter ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

20sekundmeter ApS blev etableret den 15-11-2020 og holder til på adressen Ved Dammen 7 3480 Fredensborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden 20sekundmeter ApS (CVR: 41860189) er AKTIV


CVR nummer

41860189

Adresse

Ved Dammen 7
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-11-2020

Stamdata for 20sekundmeter ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1026486315
Sekundære brancher:
741010 / Industriel design og produktdesign
Hoved-branche historik
741010 / Industriel design og produktdesign
15-11-2020 - 23-01-2023
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
24-01-2023 -
Sekundær branche historik
741010 / Industriel design og produktdesign
24-01-2023 -
Historik for virksomhedens navn
20sekundmeter ApS
15-11-2020 -
Historik for sekundære navne
10sekundmeter ApS
15-11-2020 -
100sekundmeter ApS
15-11-2020 -
30sekundmeter ApS
15-11-2020 -
Adressehistorik
15-11-2020 - 27-09-2022
Krudtløbsvej 5
1439 København K
KØBENHAVN
28-09-2022 -
Ved Dammen 7
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-11-16
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder