23K ApS CVR-nr 38838563

Status: UNDERKONKURS

Knabrostræde 23 1210 København K

Årets resultat:
2020: -65
2019: 86
Bruttofortjeneste:
2020: -73
2019: 127
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -73 127 -176
Årets resultat -65 86 -166
Egenkapital I alt -96 -30 -116
Status balance 116 238 166
Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 vDKK vDKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -73 127 -176
Personaleomkostninger 0 -1 -30
Driftsresultat -73 125 -206
Andre finansielle omkostninger -10 -15 -5
Resultat før skat -83 111 -211
Årets resultat -65 86 -166
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - 0 0
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 45
Andre tilgodehavender 50 8 36
Tilgodehavender i alt 67 8 81
Likvide beholdninger 49 230 85
Omsætningsaktiver i alt 116 238 166
Aktiver i alt 116 238 166
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat -146 -80 -166
Egenkapital i alt -96 -30 -116
Hensættelse til udskudt skat - 0 0
Hensatte forpligtelser i alt - 0 0
Gældsforpligtelser
Anden gæld 19 21 15
Anden gæld 19 21 15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 212 268 282
Gældsforpligtelser i alt 212 268 282
Passiver i alt 116 238 166
DDD

23K ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

23K ApS blev etableret den 31-07-2017 og holder til på adressen Knabrostræde 23 1210 København K. Selskabets formål er at drive handel og industri. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 23K ApS (CVR: 38838563) er UNDERKONKURS

CVR nummer

38838563

Adresse

Knabrostræde 23
1210 København K

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-07-2017

Stamdata for 23K ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1022727474
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
31-07-2017 - 14-08-2017
682030 / Anden udlejning af boliger
15-08-2017 - 30-10-2017
551010 / Hoteller
31-10-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ApS STAKE nr. 6050
31-07-2017 - 14-08-2017
23K ApS
15-08-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-07-2017 - 21-08-2017
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
22-08-2017 - 27-10-2018
Knabrostræde 15 st
1210 København K
KØBENHAVN
28-10-2018 - 22-01-2019
Knabrostræde 23
1210 København K
KØBENHAVN
23-01-2019 -
Knabrostræde 23
1210 København K
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-08-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder