2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS CVR-nr 41439882

Status: UNDERKONKURS

Arnold Nielsens Boulevard 62 B 2650 Hvidovre

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -415
Bruttofortjeneste:
2021: 3.073
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning 4.356
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.073
Årets resultat -415
Egenkapital I alt -375
Status balance 555
Beløb i 1000 2021-09
Valuta u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 4.356
Bruttofortjeneste 3.073
Af- og nedskrivninger -14
Driftsresultat -409
Andre finansielle omkostninger -6
Resultat før skat -415
Årets resultat -415
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 0
Grunde og bygninger 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 49
Materielle anlægsaktiver i alt 49
Anlægsaktiver i alt 49
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Andre tilgodehavender 317
Tilgodehavender i alt 493
Likvide beholdninger 14
Omsætningsaktiver i alt 506
Aktiver i alt 555
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -415
Egenkapital i alt -375
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29
Selskabsskat 0
Anden gæld 407
Anden gæld 407
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 930
Gældsforpligtelser i alt 930
Passiver i alt 555
DDD

2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS blev etableret den 14-06-2020 og holder til på adressen Arnold Nielsens Boulevard 62 B 2650 Hvidovre. Virksomhedens formål er investering i virksomheder som direktionen finder interessante, ejendomme og andre aktiver som direktionen finder naturligt i forbindelse med selskabets virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden 2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS (CVR: 41439882) er UNDERKONKURS

CVR nummer

41439882

Adresse

Arnold Nielsens Boulevard 62 B
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-06-2020

Stamdata for 2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HVIDOVRE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1025935590
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
14-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS
14-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-06-2020 -
Arnold Nielsens Boulevard 62 B
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-06-15
Slut på første regnskabsperiode:
2021-09-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder