2MAUTO ApS CVR-nr 35842608

Status: AKTIV

Industriparken 15 2750 Ballerup

Årets resultat:
2022: 9
2021: 32
Bruttofortjeneste:
2022: 147
2021: 185
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 450 456 449 642
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 147 185 167 180
Årets resultat 9 32 35 -57
Egenkapital I alt 57 47 15 -20
Status balance 323 336 316 255


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 450 456 449 642
Bruttofortjeneste 147 185 167 180
Personaleomkostninger -127 -130 -106 -245
Af- og nedskrivninger - -4 -6 -6
Driftsresultat 20 51 55 -71
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -8 -7 -4
Resultat før skat 12 44 48 -75
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 9 32 35 -57
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 4 10
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 4 10
Anlægsaktiver i alt 0 0 4 10
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - 0 13
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - 0 13
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 3 - 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 8 14 22 35
Likvide beholdninger 315 322 290 197
Omsætningsaktiver i alt 323 336 312 245
Aktiver i alt 323 336 316 255
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -23 -33 -65 -100
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 57 47 15 -20
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 25 14 17
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 32 59 34
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 249 289 301 275
Gældsforpligtelser i alt 266 289 301 275
Passiver i alt 323 336 316 255

2MAUTO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

2MAUTO ApS blev etableret den 01-05-2014 og holder til på adressen Industriparken 15 2750 Ballerup. Salg og service af biler Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden 2MAUTO ApS (CVR: 35842608) er AKTIV


CVR nummer

35842608

Adresse

Industriparken 15
2750 Ballerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-05-2014

Stamdata for 2MAUTO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1019347156
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
811000 / Kombinerede serviceydelser
01-05-2014 - 30-12-2014
811000 / Kombinerede serviceydelser
31-12-2014 - 31-12-2014
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
01-01-2015 -
Sekundær branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
01-05-2014 - 31-12-2014
Historik for virksomhedens navn
2MAUTO ApS
01-05-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-05-2014 -
Industriparken 15
2750 Ballerup
BALLERUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-05-02
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder