2MT Byg ApS CVR-nr 41250054

Status: AKTIV

Vor Frue Hovedgade 59 A, st, Vor Frue 4000 Roskilde

Årets resultat:
2022: 251
2021: -250
Bruttofortjeneste:
2022: 918
2021: 304
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 918 304 444
Årets resultat 251 -250 92
Egenkapital I alt 133 -118 132
Status balance 388 170 295


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 918 304 444
Personaleomkostninger -582 -504 -325
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat 336 -201 119
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -4 -1
Resultat før skat 326 -205 118
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 251 -250 92
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - 202
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 25 - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 159 9 223
Likvide beholdninger 229 162 72
Omsætningsaktiver i alt 388 170 295
Aktiver i alt 388 170 295
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 93 -158 92
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 133 -118 132
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 186 -
Selskabsskat 18 45 26
Anden gæld - 13 52
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 255 288 163
Gældsforpligtelser i alt 255 288 163
Passiver i alt 388 170 295

2MT Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

2MT Byg ApS blev etableret den 17-03-2020 og holder til på adressen Vor Frue Hovedgade 59 A, st, Vor Frue 4000 Roskilde. Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden 2MT Byg ApS (CVR: 41250054) er AKTIV


CVR nummer

41250054

Adresse

Vor Frue Hovedgade 59 A, st, Vor Frue
4000 Roskilde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-03-2020

Stamdata for 2MT Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1025677478
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
17-03-2020 - 21-03-2020
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
22-03-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
2MT Byg ApS
17-03-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-03-2020 - 08-03-2021
Kratlodden 20
2760 Måløv
BALLERUP
09-03-2021 - 31-05-2022
Strandgade 73 A 2
3000 Helsingør
HELSINGØR
01-06-2022 - 02-08-2023
Kratlodden 20
2760 Måløv
BALLERUP
03-08-2023 -
Vor Frue Hovedgade 59 A st
4000 Roskilde
ROSKILDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-03-18
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder