2Tal Service ApS CVR-nr 39470497

Status: UNDERKONKURS

Rugvænget 21 M 2630 Taastrup

Årets resultat:
2020: -89
2019: 136
Bruttofortjeneste:
2020: 847
2019: 868
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2020 2019
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 847 868
Årets resultat -89 136
Egenkapital I alt 96 186
Status balance 570 449


Beløb i 1000 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 847 868
Personaleomkostninger -905 -509
Af- og nedskrivninger -14 -14
Driftsresultat -71 174
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 -
Resultat før skat -71 174
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -89 136
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 27 41
Materielle anlægsaktiver i alt 27 41
Anlægsaktiver i alt 27 41
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316 177
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 134 -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 463 177
Likvide beholdninger 79 231
Omsætningsaktiver i alt 542 408
Aktiver i alt 570 449
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50
Overført resultat 46 136
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 96 186
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - 10
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 -
Selskabsskat 69 38
Anden gæld 95 211
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 473 253
Gældsforpligtelser i alt 473 253
Passiver i alt 570 449

2Tal Service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

2Tal Service ApS blev etableret den 08-04-2018 og holder til på adressen Rugvænget 21 M 2630 Taastrup. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for nedrivning, mandskabsudlejning til byggeprojekter af forskellige formål samt dermed beslægtede aktiviteter Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 2Tal Service ApS (CVR: 39470497) er UNDERKONKURS


CVR nummer

39470497

Adresse

Rugvænget 21 M
2630 Taastrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-04-2018

Stamdata for 2Tal Service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1023504541
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
431100 / Nedrivning
08-04-2018 - 14-03-2021
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
15-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Universal Demolition ApS
08-04-2018 - 24-02-2020
2Tal Service ApS
25-02-2020 -
Historik for sekundære navne
Universal Nedrivning & Bygge ApS
08-04-2018 - 24-02-2020
Universal Totalentreprise ApS
08-04-2018 -
Universal Mandskab ApS
08-04-2018 -
Universal Udlejning ApS
08-04-2018 -
Universal Entreprenør ApS
08-04-2018 -
Adressehistorik
08-04-2018 - 09-08-2021
Charlotteager 216 1
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
10-08-2021 -
Rugvænget 21 M
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-04-09
Slut på første regnskabsperiode:
2019-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktør.

Relaterede virksomheder