2talbyggeservice ApS CVR-nr 38016768

Status: AKTIV

Marielundvej 50 G 2730 Herlev

Årets resultat:
2022: 8
2021: 10
Bruttofortjeneste:
2022: 533
2021: 612
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - 2.138 1.505 1.456
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 533 612 541 310
Årets resultat 8 10 -5 0
Egenkapital I alt 508 550 490 495
Status balance 679 1.012 819 859


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 2.138 1.505 1.456
Bruttofortjeneste 533 612 541 310
Personaleomkostninger -524 -601 -546 -310
Af- og nedskrivninger - 0 0 0
Driftsresultat 9 11 -4 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -1 0
Resultat før skat 8 10 -5 0
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 8 10 -5 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 83 80 80 80
Materielle anlægsaktiver i alt 83 80 80 80
Anlægsaktiver i alt 83 80 80 80
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0 0 0
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 538 264 263 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 - 0
Andre tilgodehavender 49 163 396 348
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 587 427 659 348
Likvide beholdninger 9 504 80 431
Omsætningsaktiver i alt 596 932 739 779
Aktiver i alt 679 1.012 819 859
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 458 500 440 445
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital i alt 508 550 490 495
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0 0
Anden gæld - 384 329 450
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 171 462 329 364
Gældsforpligtelser i alt 171 462 329 364
Passiver i alt 679 1.012 819 859

2talbyggeservice ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

2talbyggeservice ApS blev etableret den 08-09-2016 og holder til på adressen Marielundvej 50 G 2730 Herlev. Selskabets formål er at drive handel og industri Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 2talbyggeservice ApS (CVR: 38016768) er AKTIV


CVR nummer

38016768

Adresse

Marielundvej 50 G
2730 Herlev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-09-2016

Stamdata for 2talbyggeservice ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1021760028
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
08-09-2016 - 17-09-2016
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
18-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ApS STM nr. 4914
08-09-2016 - 17-09-2016
2talbyggeservice ApS
18-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-09-2016 - 28-09-2016
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
29-09-2016 - 06-10-2018
Marielundvej 50 G
2730 Herlev
HERLEV
07-10-2018 -
Marielundvej 50 G
2730 Herlev
HERLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-09-09
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder