3 - BYG ApS CVR-nr 30588851

Status: AKTIV

Kræmmervej 12 3100 Hornbæk

Årets resultat:
2022: 2.506
2021: 5.993
Bruttofortjeneste:
2022: 9.479
2021: 12.229
Antal ansatte:
11
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 9.479 12.229 8.691 3.221
Årets resultat 2.506 5.993 3.432 6
Egenkapital I alt 6.511 6.205 3.643 212
Status balance 12.476 12.051 9.199 3.991


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 9.479 12.229 8.691 3.221
Personaleomkostninger -5.696 -5.179 -4.071 -3.208
Af- og nedskrivninger -95 -62 -9 -
Driftsresultat 3.688 6.989 4.611 13
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2 - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 3.227 7.687 4.409 13
Skat af årets resultat -721 -1.694 -977 -
Årets resultat 2.506 5.993 3.432 6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 309 404 271 -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.762 2.849 1.558 181
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 474 - - -
Andre tilgodehavender 36 6 0 213
Periodeafgrænsningsposter 28 36 - -
Tilgodehavender i alt - - - 394
Likvide beholdninger 5.253 4.441 2.907 3.597
Omsætningsaktiver i alt - - - 3.991
Aktiver i alt 12.476 12.051 9.199 3.991
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 3.886 3.880 87 87
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.500 2.200 3.432 0
Egenkapital i alt 6.511 6.205 3.643 212
Hensættelse til udskudt skat 39 22 69 -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 188 - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.138 1.666 2.385 51
Selskabsskat 1.711 908 7 -
Anden gæld 1.234 1.245 1.809 165
Kortfristede gældsforpligtelser i alt - - - 3.772
Gældsforpligtelser i alt 5.926 5.824 5.487 3.779
Passiver i alt 12.476 12.051 9.199 3.991

3 - BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

3 - BYG ApS blev etableret den 15-05-2007 og holder til på adressen Kræmmervej 12 3100 Hornbæk. Selskabets formål er at drive handel, tømmer- snedkervirksomhed samt handel med ejendomme og dertil knyttet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden 3 - BYG ApS (CVR: 30588851) er AKTIV


CVR nummer

30588851

Adresse

Kræmmervej 12
3100 Hornbæk

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-05-2007

Stamdata for 3 - BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1013287798
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
454200 / Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
15-05-2007 - 30-12-2007
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
3 - BYG ApS
15-05-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-05-2007 - 17-09-2019
Hornebyvej 66
3100 Hornbæk
HELSINGØR
18-09-2019 - 09-04-2023
Maltavænget 6
3100 Hornbæk
HELSINGØR
10-04-2023 -
Kræmmervej 12
3100 Hornbæk
HELSINGØR
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-05-16
Slut på første regnskabsperiode:
2008-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder