3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS CVR-nr 35533575

Status: AKTIV

Vinkelvej 16 3600 Frederikssund

Årets resultat:
2022: 313
2021: 533
Bruttofortjeneste:
2022: 7.385
2021: 9.685
Antal ansatte:
16
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7.385 9.685 9.349 9.662
Årets resultat 313 533 1.341 1.305
Egenkapital I alt 2.300 3.187 3.655 2.314
Status balance 5.484 11.228 15.593 6.615


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 7.385 9.685 9.349 9.662
Personaleomkostninger -6.853 -8.859 -7.424 -7.852
Af- og nedskrivninger -59 -75 -75 -84
Driftsresultat 472 751 1.851 1.726
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -69 -124 -132 -70
Resultat før skat 408 689 1.733 1.679
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 313 533 1.341 1.305
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53 85 121 146
Materielle anlægsaktiver i alt 183 235 290 333
Anlægsaktiver i alt 342 385 440 483
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 28 36 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.898 3.859 2.055 1.177
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 62 2.004 2.490 0
Andre tilgodehavender 42 2.431 272 167
Periodeafgrænsningsposter 321 455 296 284
Tilgodehavender i alt 3.632 9.033 10.867 3.904
Likvide beholdninger 1.482 1.775 4.287 2.228
Omsætningsaktiver i alt 5.142 10.843 15.153 6.132
Aktiver i alt 5.484 11.228 15.593 6.615
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 2.220 1.907 2.575 2.234
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 1.200 1.000 -
Egenkapital i alt 2.300 3.187 3.655 2.314
Hensættelse til udskudt skat 41 213 338 345
Hensatte forpligtelser i alt 41 213 338 345
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 557 1.082 4.196 2.053
Selskabsskat 267 282 399 0
Anden gæld 885 5.360 4.247 1.512
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.802 7.593 11.600 3.836
Gældsforpligtelser i alt 3.142 7.828 11.600 3.957
Passiver i alt 5.484 11.228 15.593 6.615

3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS blev etableret den 20-11-2013 og holder til på adressen Vinkelvej 16 3600 Frederikssund. Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og virksomhed i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden 3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS (CVR: 35533575) er AKTIV


CVR nummer

35533575

Adresse

Vinkelvej 16
3600 Frederikssund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-11-2013

Stamdata for 3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1018910426
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
20-11-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
3 BYG TAG & FACADE ApS
20-11-2013 - 19-04-2023
3 Byg Tømrer Snedker Hovedentreprise ApS
20-04-2023 -
Historik for sekundære navne
3 Byg Tag & Facade ApS
20-04-2023 -
Adressehistorik
20-11-2013 - 24-01-2015
Roskildevej 124
3600 Frederikssund
FREDERIKSSUND
25-01-2015 -
Vinkelvej 16
3600 Frederikssund
FREDERIKSSUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-11-21
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør alene.

Relaterede virksomheder