3B BILER ApS CVR-nr 28896301

Status: AKTIV

Bakkekammen 2 2700 Brønshøj

Årets resultat:
2022: 736
2021: 201
Bruttofortjeneste:
2022: 1.742
2021: 1.137
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.742 1.137 445 102
Årets resultat 736 201 -426 -944
Egenkapital I alt 5.571 4.835 4.634 5.058
Status balance 8.363 7.932 7.023 6.786


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.742 1.137 445 102
Personaleomkostninger -773 -622 -614 -630
Af- og nedskrivninger -113 -147 -150 -127
Driftsresultat 855 368 -320 -654
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 0 49
Andre finansielle omkostninger - - - -82
Resultat før skat 736 201 -426 -676
Skat af årets resultat - - 0 -268
Årets resultat 736 201 -426 -944
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 551 826 952 1.009
Materielle anlægsaktiver i alt 656 826 952 1.009
Anlægsaktiver i alt 730 900 1.026 1.083
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 6.325 6.489 5.346 5.135
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 6.956 6.489 5.346 5.135
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 350 254 324 227
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 12
Andre tilgodehavender 38 - 0 7
Periodeafgrænsningsposter 277 266 304 307
Tilgodehavender i alt 673 519 628 553
Likvide beholdninger 5 24 23 15
Omsætningsaktiver i alt 7.633 7.032 5.997 5.703
Aktiver i alt 8.363 7.932 7.023 6.786
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 5.446 4.710 4.509 4.933
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 5.571 4.835 4.634 5.058
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 98 75 147 95
Leverandører af varer og tjenesteydelser 320 352 471 411
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 271 319 153 27
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.675 2.862 2.132 1.591
Gældsforpligtelser i alt 2.792 3.097 2.389 1.728
Passiver i alt 8.363 7.932 7.023 6.786

3B BILER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

3B BILER ApS blev etableret den 28-06-2005 og holder til på adressen Bakkekammen 2 2700 Brønshøj. Selskabets formål er at købe og sælge brugte biler, samt servicering og reparation af biler. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden 3B BILER ApS (CVR: 28896301) er AKTIV


CVR nummer

28896301

Adresse

Bakkekammen 2
2700 Brønshøj

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-2005

Stamdata for 3B BILER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1011566819, 1015642056
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
502010 / Autoreparationsværksteder
28-06-2005 - 30-12-2007
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DIN BILPARTNER SØBORG / 3B BILER ApS
28-06-2005 - 12-05-2008
3B BILER ApS
13-05-2008 -
Historik for sekundære navne
BK VURDERING ApS
28-06-2005 -
Adressehistorik
28-06-2005 - 01-01-2008
Gladsaxe Møllevej 16 20
2860 Søborg
GLADSAXE
02-01-2008 -
Bakkekammen 2
2700 Brønshøj
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-06-29
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder