3H AUTOMOTIVE A/S CVR-nr 36552352

Status: AKTIV

Vandtårnsvej 80 2860 Søborg

Årets resultat:
2022: 209
2021: -2.071
Bruttofortjeneste:
2022: 3.260
2021: 1.501
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.260 1.501 4.236 5.115
Årets resultat 209 -2.071 -4.171 1.207
Egenkapital I alt -969 -1.178 893 4.817
Status balance 6.983 6.433 6.956 12.903


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.260 1.501 4.236 5.115
Personaleomkostninger -2.736 -2.956 -3.100 -3.308
Af- og nedskrivninger -83 -83 -135 -135
Driftsresultat 432 -1.874 -3.777 1.672
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -224 -197 -210 -190
Resultat før skat - -2.071 -3.987 1.482
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 209 -2.071 -4.171 1.207
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - 0 52
Materielle anlægsaktiver i alt 83 166 249 384
Anlægsaktiver i alt 1.028 1.079 1.162 1.797
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 3.544 3.193 3.793 6.263
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 3.544 3.193 3.793 6.263
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 400 174 708 187
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 14 17 3.373
Andre tilgodehavender 293 1.324 - -
Periodeafgrænsningsposter 63 54 70 64
Tilgodehavender i alt 780 1.567 796 3.623
Likvide beholdninger 1.631 595 1.205 1.219
Omsætningsaktiver i alt 5.955 5.354 5.794 11.106
Aktiver i alt 6.983 6.433 6.956 12.903
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat -1.469 -1.678 393 4.317
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -969 -1.178 893 4.817
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 20 0 23 14
Leverandører af varer og tjenesteydelser 339 296 280 249
Selskabsskat 0 184 184 544
Anden gæld 926 1.221 1.372 3.279
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.174 4.901 5.859 8.086
Gældsforpligtelser i alt 7.953 7.611 6.062 8.086
Passiver i alt 6.983 6.433 6.956 12.903

Personer

Roller

ADM. DIR. 22-01-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 22-01-2017 -
FORMAND 22-01-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2020 -

Ejerforhold

3H AUTOMOTIVE A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

3H AUTOMOTIVE A/S blev etableret den 24-02-2015 og holder til på adressen Vandtårnsvej 80 2860 Søborg. Selskabets formål er at drive autoværksted, virksomhed med køb og salg af biler samt hermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden 3H AUTOMOTIVE A/S (CVR: 36552352) er AKTIV


CVR nummer

36552352

Adresse

Vandtårnsvej 80
2860 Søborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24-02-2015

Personer

Roller

ADM. DIR. 22-01-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 22-01-2017 -
FORMAND 22-01-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for 3H AUTOMOTIVE A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1020187162
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
24-02-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
3H AUTOMOTIVE A/S
24-02-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-02-2015 - 02-03-2015
Hallandsparken 112
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
03-03-2015 - 16-10-2018
Vandtårnsvej 80
2860 Søborg
GLADSAXE
17-10-2018 -
Vandtårnsvej 80
2860 Søborg
GLADSAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-02-25
Slut på første regnskabsperiode:
2016-06-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder