3x53 Gruppen ApS CVR-nr 37582328

Status: AKTIV

Brantegårdsvej 5, Jordhøj 3550 Slangerup

Årets resultat:
2022: 105
2021: -11
Bruttofortjeneste:
2022: 6.120
2021: 6.534
Antal ansatte:
14
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.120 6.534 6.032 6.442
Årets resultat 105 -11 -232 -31
Egenkapital I alt 245 141 151 383
Status balance 837 1.091 1.631 1.055


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.120 6.534 6.032 6.442
Personaleomkostninger -5.935 -6.525 -6.315 -6.462
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 185 9 -283 -20
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 13 - -
Andre finansielle omkostninger -21 -29 -13 -16
Resultat før skat 165 -7 -295 -36
Skat af årets resultat - -3 63 5
Årets resultat 105 -11 -232 -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 226 466 62
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5 5 329 324
Andre tilgodehavender 302 395 423 390
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 307 686 1.281 781
Likvide beholdninger 530 405 350 273
Omsætningsaktiver i alt 837 1.091 1.631 1.055
Aktiver i alt 837 1.091 1.631 1.055
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 195 91 101 333
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 245 141 151 383
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 15 15 15
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld - 887 1.465 657
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 591 950 1.480 672
Gældsforpligtelser i alt 591 950 1.480 672
Passiver i alt 837 1.091 1.631 1.055

3x53 Gruppen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

3x53 Gruppen ApS blev etableret den 03-04-2016 og holder til på adressen Brantegårdsvej 5, Jordhøj 3550 Slangerup. Selskabets formål er at drive automekanikerværksted og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 3x53 Gruppen ApS (CVR: 37582328) er AKTIV


CVR nummer

37582328

Adresse

Brantegårdsvej 5, Jordhøj
3550 Slangerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-04-2016

Stamdata for 3x53 Gruppen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1021301767
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
03-04-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Truck Technique ApS
03-04-2016 - 02-10-2016
KN Transport ApS
03-10-2016 - 27-11-2016
3x53 Gruppen ApS
28-11-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-04-2016 - 06-04-2016
Brantegårdsvej 5
3550 Slangerup
FREDERIKSSUND
07-04-2016 - 02-10-2016
Lunikvej 30 A
2670 Greve
GREVE
03-10-2016 - 14-11-2016
Lange-Müllers Gade 19 kl
2100 København Ø
KØBENHAVN
15-11-2016 - 05-12-2016
Lange-Müllers Gade 19 kl
2100 København Ø
KØBENHAVN
06-12-2016 - 29-01-2017
Lange-Müllers Gade 17 kl
2100 København Ø
KØBENHAVN
30-01-2017 -
Brantegårdsvej 5
3550 Slangerup
FREDERIKSSUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-04-04
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør.

Relaterede virksomheder