60M ApS CVR-nr 41007125

Status: AKTIV

Mørbjergparken 33, Vindinge 4000 Roskilde

Årets resultat:
2022: -944
2021: -4
Bruttofortjeneste:
2022: -4
2021: -4
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - 0 -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -4 -4 -4
Årets resultat -944 -4 -44
Egenkapital I alt -951 -8 -4
Status balance 0 0 0


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 0 -
Bruttofortjeneste -4 -4 -4
Personaleomkostninger - - -
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat -4 -4 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger - - -
Resultat før skat -944 -4 -44
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -944 -4 -44
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt 0 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt - - -
Likvide beholdninger 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0
Aktiver i alt 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat -991 -48 -44
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 - -
Egenkapital i alt -951 -8 -4
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld - 8 4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 951 8 4
Gældsforpligtelser i alt 951 8 4
Passiver i alt 0 0 0

60M ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

60M ApS blev etableret den 12-12-2019 og holder til på adressen Mørbjergparken 33, Vindinge 4000 Roskilde. Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden 60M ApS (CVR: 41007125) er AKTIV


CVR nummer

41007125

Adresse

Mørbjergparken 33, Vindinge
4000 Roskilde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-12-2019

Stamdata for 60M ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1025330842
Sekundære brancher:
532000 / Andre post- og kurertjenester
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
12-12-2019 - 18-01-2023
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
19-01-2023 - 13-01-2024
532000 / Andre post- og kurertjenester
14-01-2024 - 22-01-2024
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
23-01-2024 -
Sekundær branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
14-01-2024 - 22-01-2024
532000 / Andre post- og kurertjenester
23-01-2024 -
Historik for virksomhedens navn
60M Holding ApS
12-12-2019 - 16-01-2023
60M ApS
17-01-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-12-2019 -
Mørbjergparken 33
4000 Roskilde
ROSKILDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-12-13
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder