9 SMÅ HJEM A/S CVR-nr 35424318

Status: AKTIV

Classensgade 38 2100 København Ø

Årets resultat:
2022: -237
2021: 3.006
Bruttofortjeneste:
2022: 4.090
2021: 2.650
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.090 2.650 2.790 1.890
Årets resultat -237 3.006 8.771 -58
Egenkapital I alt 56.917 57.153 52.989 44.218
Status balance 128.577 124.973 118.189 104.477


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.090 2.650 2.790 1.890
Personaleomkostninger -4.100 -3.748 -611 -708
Af- og nedskrivninger 23 -51 -21 -22
Driftsresultat 394 4.339 18.959 1.160
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -715 -742 -6.334 -1.628
Resultat før skat - - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -237 3.006 8.771 -58
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 3 25 46
Materielle anlægsaktiver i alt 126.006 124.662 118.025 98.346
Anlægsaktiver i alt 126.286 124.941 118.025 102.837
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 20 1 1
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 1.451
Andre tilgodehavender 59 7 160 153
Periodeafgrænsningsposter - 0 - 0
Tilgodehavender i alt 67 30 164 1.607
Likvide beholdninger 2.224 2 0 33
Omsætningsaktiver i alt 2.291 32 164 1.640
Aktiver i alt 128.577 124.973 118.189 104.477
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 2.300 2.300 2.300 2.300
Overført resultat 54.617 54.853 50.689 41.918
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 56.917 57.153 52.989 44.218
Hensættelse til udskudt skat 9.744 9.830 11.463 7.609
Hensatte forpligtelser i alt 9.744 9.830 11.463 7.609
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 55 73 50 50
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.442 983 589 538
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.755 2.568 2.870 2.447
Gældsforpligtelser i alt 61.917 57.990 53.737 52.650
Passiver i alt 128.577 124.973 118.189 104.477

9 SMÅ HJEM A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 551010 Hoteller.

9 SMÅ HJEM A/S blev etableret den 09-02-1972 og holder til på adressen Classensgade 38 2100 København Ø. Selskabets formål er handel, håndværk, hotel- og anden udlejningsvirksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1.100.000 kr.

Status: Virksomheden 9 SMÅ HJEM A/S (CVR: 35424318) er AKTIV

CVR nummer

35424318

Adresse

Classensgade 38
2100 København Ø

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

09-02-1972

Stamdata for 9 SMÅ HJEM A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1006515569, 1003045644, 1003045656, 1003045668, 1003045681, 1019742527
Sekundære brancher:
682030 / Anden udlejning af boliger
Hoved-branche historik
524410 / Møbelforretninger
09-02-1972 - 16-10-1999
551200 / Hoteller uden restauration
17-10-1999 - 30-12-2002
551010 / Hoteller
31-12-2002 - 30-12-2007
551010 / Hoteller
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
551200 / Hoteller uden restauration
09-02-1972 - 04-04-2000
702030 / Anden udlejning af boliger
05-04-2000 - 29-12-2007
682030 / Anden udlejning af boliger
31-12-2007 -
Historik for virksomhedens navn
MØBLER FOR 9 SMÅ HJEM A/S
09-02-1972 - 08-12-1999
9 SMÅ HJEM A/S
09-12-1999 -
Historik for sekundære navne
7 SMÅ HJEM A/S
09-02-1972 -
HOTEL 9 SMÅ HJEM A/S
09-02-1972 -
KRAUSES MØBELFABRIK A/S
09-02-1972 -
J. KRAUSES TRÆLAST & FINERHANDEL A/S
09-02-1972 -
SNEDKERMESTER JØRGEN KRAUSE A/S
09-02-1972 -
EL-INSTALLATØR JØRGEN KRAUSE A/S
09-02-1972 -
VVS-INSTALLATØR JØRGEN KRAUSE A/S
09-02-1972 -
Adressehistorik
09-02-1972 - 29-01-2000
Classensgade 42
2100 København Ø
KØBENHAVN
30-01-2000 -
Classensgade 38
2100 København Ø
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
1.100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af formanden eller af direktionen

Relaterede virksomheder