A AUTO ApS CVR-nr 35051171

Status: AKTIV

Tørringvej 17 D 2610 Rødovre

Årets resultat:
2022: 218
2021: 594
Bruttofortjeneste:
2022: 2.522
2021: 3.441
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.522 3.441 3.399 2.376
Årets resultat 218 594 730 651
Egenkapital I alt 1.983 1.764 1.171 940
Status balance 9.355 8.605 7.720 4.887


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.522 3.441 3.399 2.376
Personaleomkostninger -1.147 -1.484 -1.302 -602
Af- og nedskrivninger -1.039 -1.085 -1.029 -802
Driftsresultat 335 872 1.069 972
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 66 56 11 1
Andre finansielle omkostninger -172 -167 -144 -138
Resultat før skat 229 761 936 835
Skat af årets resultat -11 -167 -206 -184
Årets resultat 218 594 730 651
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 6.025 5.995 5.866 2.516
Anlægsaktiver i alt 6.354 6.152 5.866 2.516
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 577 623 433 1.349
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 51 51 - -
Andre tilgodehavender 73 87 44 224
Periodeafgrænsningsposter 341 292 260 -
Tilgodehavender i alt 2.431 1.899 1.337 1.573
Likvide beholdninger 570 555 517 798
Omsætningsaktiver i alt 3.001 2.454 1.855 2.371
Aktiver i alt 9.355 8.605 7.720 4.887
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 1.903 1.684 1.091 360
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 500
Egenkapital i alt 1.983 1.764 1.171 940
Hensættelse til udskudt skat 292 281 174 28
Hensatte forpligtelser i alt 292 281 174 28
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 270 175 178 140
Selskabsskat 0 60 60 185
Anden gæld 285 610 623 399
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.832 2.721 2.822 724
Gældsforpligtelser i alt 7.081 6.560 6.376 3.919
Passiver i alt 9.355 8.605 7.720 4.887

A AUTO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

A AUTO ApS blev etableret den 03-03-2013 og holder til på adressen Tørringvej 17 D 2610 Rødovre. Selskabets formål er reperation af biler samt leasing Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden A AUTO ApS (CVR: 35051171) er AKTIV


CVR nummer

35051171

Adresse

Tørringvej 17 D
2610 Rødovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-03-2013

Stamdata for A AUTO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1018310178
Sekundære brancher:
771100 / Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
Hoved-branche historik
522920 / Speditører
03-03-2013 - 17-11-2013
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
18-11-2013 - 13-09-2014
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
14-09-2014 -
Sekundær branche historik
771100 / Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
14-09-2014 -
Historik for virksomhedens navn
SACEMA PROJECTS SHIPPING ApS
03-03-2013 - 01-07-2013
AG ENTREPRISE ApS
02-07-2013 - 13-09-2014
A AUTO ApS
14-09-2014 -
Historik for sekundære navne
A Auto Leasing ApS
11-02-2020 -
Adressehistorik
03-03-2013 - 01-07-2013
Generatorvej 15
2730 Herlev
GLADSAXE
02-07-2013 - 22-10-2019
Tørringvej 20
2610 Rødovre
RØDOVRE
23-10-2019 - 24-08-2021
Tørringvej 16
2610 Rødovre
RØDOVRE
25-08-2021 -
Tørringvej 17 D
2610 Rødovre
RØDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-03-04
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder