A+ Entreprise ApS CVR-nr 41369191

Status: AKTIV

Herstedvang 8 2620 Albertslund

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 37
2020: 187
Bruttofortjeneste:
2021: 701
2020: 240
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 701 240
Årets resultat 37 187
Egenkapital I alt 264 227
Status balance 410 340
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 701 240
Personaleomkostninger -651 -
Driftsresultat 51 240
Andre finansielle omkostninger -4 0
Resultat før skat 47 240
Årets resultat 37 187
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 199 -
Materielle anlægsaktiver i alt 199 -
Anlægsaktiver i alt 199 -
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger 211 340
Omsætningsaktiver i alt 211 340
Aktiver i alt 410 340
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 224 187
Egenkapital i alt 264 227
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Selskabsskat 63 -
Anden gæld 84 -
Anden gæld 84 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147 61
Gældsforpligtelser i alt 147 113
Passiver i alt 410 340
DDD

A+ Entreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

A+ Entreprise ApS blev etableret den 17-05-2020 og holder til på adressen Herstedvang 8 2620 Albertslund. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden A+ Entreprise ApS (CVR: 41369191) er AKTIV

CVR nummer

41369191

Adresse

Herstedvang 8
2620 Albertslund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-05-2020

Stamdata for A+ Entreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
ALBERTSLUND
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1025841367
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
17-05-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A+ Entreprise ApS
17-05-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-05-2020 -
Herstedvang 8
2620 Albertslund
ALBERTSLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-05-18
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør
Ledelse
ADM. DIR. 17-05-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder