A-Hotels City ApS CVR-nr 39143658

Status: AKTIV

Viktoriagade 2 1655 København V

Årets resultat:
2021: -605
2020: -1.092
Bruttofortjeneste:
2021: 696
2020: 439
Antal ansatte:
7
Direktør:
Zeshaan Naveed Anwar
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 696 439 1.538 1.629
Årets resultat -605 -1.092 320 789
Egenkapital I alt -539 67 1.159 839
Status balance 1.522 1.288 1.636 1.445
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 696 439 1.538 1.629
Personaleomkostninger -1.458 -1.834 -1.111 -617
Af- og nedskrivninger -13 -4 - -
Driftsresultat -776 -1.400 427 1.012
Andre finansielle omkostninger -1 0 -12 0
Resultat før skat -776 -1.400 415 1.012
Skat af årets resultat 171 308 -95 -223
Årets resultat -605 -1.092 320 789
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 13 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 0 13 - -
Anlægsaktiver i alt 51 64 51 50
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 536 422 540 274
Periodeafgrænsningsposter - - 0 100
Tilgodehavender i alt 1.015 730 540 374
Likvide beholdninger 456 493 1.045 1.021
Omsætningsaktiver i alt 1.471 1.223 1.585 1.395
Aktiver i alt 1.522 1.288 1.636 1.445
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -589 17 1.109 789
Egenkapital i alt -539 67 1.159 839
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.481 600 136 228
Selskabsskat 95 95 95 223
Anden gæld 400 441 150 155
Anden gæld 400 441 150 155
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.977 1.137 381 606
Gældsforpligtelser i alt 2.061 1.221 478 606
Passiver i alt 1.522 1.288 1.636 1.445
DDD

A-Hotels City ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

A-Hotels City ApS blev etableret den 30-11-2017 og holder til på adressen Viktoriagade 2 1655 København V. Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden A-Hotels City ApS (CVR: 39143658) er AKTIV

CVR nummer

39143658

Adresse

Viktoriagade 2
1655 København V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-11-2017

Stamdata for A-Hotels City ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1023099094
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
30-11-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HOTEL-VIKTORIA ApS
30-11-2017 - 18-07-2020
A-Hotels City ApS
19-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-11-2017 -
Viktoriagade 2
1655 København V
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-12-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 30-11-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder