A Luksus ApS CVR-nr 41611251

Status: UNDERKONKURS

Industrivej 13 4700 Næstved

Årets resultat:
2021: -15
Bruttofortjeneste:
2021: 791
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 791
Årets resultat -15
Egenkapital I alt 25
Status balance 254


Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 791
Personaleomkostninger -785
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat 5
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -19
Resultat før skat -14
Skat af årets resultat -
Årets resultat -15
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 60
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt 60
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 95
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 95
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 91
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 96
Likvide beholdninger 3
Omsætningsaktiver i alt 194
Aktiver i alt 254
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -15
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 25
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat 2
Anden gæld 47
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 229
Gældsforpligtelser i alt 229
Passiver i alt 254

A Luksus ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

A Luksus ApS blev etableret den 23-08-2020 og holder til på adressen Industrivej 13 4700 Næstved. Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bil pleje herunder polering, vask og rengøring, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden A Luksus ApS (CVR: 41611251) er UNDERKONKURS


CVR nummer

41611251

Adresse

Industrivej 13
4700 Næstved

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-08-2020

Stamdata for A Luksus ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1026178483, 1026323238
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
23-08-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A Luksus ApS
23-08-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-08-2020 -
Industrivej 13
4700 Næstved
NÆSTVED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-08-24
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder