AC AMAGER ApS CVR-nr 27601634

Status: AKTIV

A.P. Møllers Allé 15 2791 Dragør

Årets resultat:
2022: 185
2021: 518
Bruttofortjeneste:
2022: 1.173
2021: 1.620
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.173 1.620 1.065 1.633
Årets resultat 185 518 79 599
Egenkapital I alt 1.696 1.568 1.050 1.027
Status balance 1.911 1.986 1.529 1.725


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.173 1.620 1.065 1.633
Personaleomkostninger -462 -461 -461 -462
Af- og nedskrivninger 0 -9 -13 162
Driftsresultat 231 683 138 852
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -13 -11 -16 -109
Resultat før skat 218 672 122 743
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 185 518 79 599
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 0 4
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 9 22
Anlægsaktiver i alt - 0 9 22
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.554 1.427 733 1.516
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.554 1.427 733 1.516
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 186 186 186 186
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 189 190 192 188
Likvide beholdninger 168 369 595 -
Omsætningsaktiver i alt 1.911 1.986 1.521 1.704
Aktiver i alt 1.911 1.986 1.529 1.725
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.512 1.386 925 847
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 57 0 55
Egenkapital i alt 1.696 1.568 1.050 1.027
Hensættelse til udskudt skat - 0 3 -
Hensatte forpligtelser i alt - 0 3 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 0 82
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29 28 15 15
Selskabsskat 21 121 12 110
Anden gæld 130 232 387 120
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 182 383 440 666
Gældsforpligtelser i alt 215 418 476 698
Passiver i alt 1.911 1.986 1.529 1.725

AC AMAGER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

AC AMAGER ApS blev etableret den 17-02-2004 og holder til på adressen A.P. Møllers Allé 15 2791 Dragør. Selskabets formål er at drive automobilforhandlervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AC AMAGER ApS (CVR: 27601634) er AKTIV


CVR nummer

27601634

Adresse

A.P. Møllers Allé 15
2791 Dragør

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-02-2004

Stamdata for AC AMAGER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1010401921
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
501020 / Detailhandel med biler
17-02-2004 - 30-12-2007
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AC AMAGER ApS
17-02-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-02-2004 - 19-09-2004
Englandsvej 230
2300 København S
KØBENHAVN
20-09-2004 - 16-01-2012
Tømmerupvej 75
2770 Kastrup
TÅRNBY
17-01-2012 - 27-09-2014
Gammel Køge Landevej 384
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
28-09-2014 - 20-12-2016
Hvissingevej 16
2600 Glostrup
GLOSTRUP
21-12-2016 - 14-11-2018
A.P. Møllers Allé 15
2791 Dragør
DRAGØR
15-11-2018 -
A.P. Møllers Allé 15
2791 Dragør
DRAGØR
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af èn direktør.

Relaterede virksomheder