Agners Bodega ApS CVR-nr 38306782

Status: AKTIV

Viggo Stuckenbergs Vej 13, st 8210 Aarhus V

Årets resultat:
2021: -46
2020: 51
Bruttofortjeneste:
2021: 156
2020: 348
Antal ansatte:
Direktør:
Tom Solon
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 156 348 615 524
Årets resultat -46 51 6 99
Egenkapital I alt 221 266 215 304
Status balance 355 431 310 427
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 156 348 615 524
Personaleomkostninger -283 -270 -538 -339
Af- og nedskrivninger -38 -50 -67 -56
Driftsresultat -164 28 10 129
Andre finansielle omkostninger -1 -4 -2 -2
Resultat før skat -57 66 8 127
Årets resultat -46 51 6 99
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 113 151 202 169
Materielle anlægsaktiver i alt 113 151 202 169
Anlægsaktiver i alt 113 151 202 169
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 75 50 60 51
Varebeholdninger i alt 75 50 60 51
Andre tilgodehavender - - - 118
Tilgodehavender i alt 23 3 20 118
Likvide beholdninger 144 227 28 89
Omsætningsaktiver i alt 242 280 108 258
Aktiver i alt 355 431 310 427
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 52 52 52 52
Overført resultat 168 214 162 251
Egenkapital i alt 221 266 215 304
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 - - 16
Selskabsskat - - - 28
Anden gæld 118 153 86 79
Anden gæld 118 153 86 79
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 135 165 95 123
Gældsforpligtelser i alt 135 165 95 123
Passiver i alt 355 431 310 427
DDD

Agners Bodega ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Agners Bodega ApS blev etableret den 31-12-2016 og holder til på adressen Viggo Stuckenbergs Vej 13, st 8210 Aarhus V. Selskabets formål er at drive bodegavirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 52.500 kr.

Status: Virksomheden Agners Bodega ApS (CVR: 38306782) er AKTIV

CVR nummer

38306782

Adresse

Viggo Stuckenbergs Vej 13, st
8210 Aarhus V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2016

Stamdata for Agners Bodega ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1022064025
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-12-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Agners Bodega ApS
31-12-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2016 -
Viggo Stuckenbergs Vej 13 st
8210 Aarhus V
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
52.500
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 31-12-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder