AH Bilvask ApS CVR-nr 38116061

Status: AKTIV

Vestermarksvej 9 7470 Karup J

Årets resultat:
2022: 79
2021: 38
Bruttofortjeneste:
2022: 437
2021: 258
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 437 258 172 130
Årets resultat 79 38 -37 59
Egenkapital I alt 375 296 258 296
Status balance 1.346 1.336 1.059 1.024


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 437 258 172 130
Personaleomkostninger -178 -65 -100 -
Af- og nedskrivninger -103 -114 -78 -32
Driftsresultat 156 79 -7 97
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -55 -41 -31 -20
Resultat før skat 103 38 -37 77
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 79 38 -37 59
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 652 666 680 694
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 536 530 282 222
Materielle anlægsaktiver i alt 1.188 1.196 961 916
Anlægsaktiver i alt 1.206 1.196 979 916
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63 25 10 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 49 43 38 34
Andre tilgodehavender 28 72 0 63
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 140 140 48 97
Likvide beholdninger - 0 31 11
Omsætningsaktiver i alt 140 140 79 109
Aktiver i alt 1.346 1.336 1.059 1.024
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 325 246 208 246
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 375 296 258 296
Hensættelse til udskudt skat 37 13 12 12
Hensatte forpligtelser i alt 37 13 12 12
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16 19 32 -
Selskabsskat - - 0 7
Anden gæld 44 30 43 21
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 368 343 248 176
Gældsforpligtelser i alt 934 1.027 788 716
Passiver i alt 1.346 1.336 1.059 1.024

AH Bilvask ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

AH Bilvask ApS blev etableret den 13-10-2016 og holder til på adressen Vestermarksvej 9 7470 Karup J. Virksomhedens formål er at drive bilvaskeri. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden AH Bilvask ApS (CVR: 38116061) er AKTIV


CVR nummer

38116061

Adresse

Vestermarksvej 9
7470 Karup J

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-10-2016

Stamdata for AH Bilvask ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1021848464
Sekundære brancher:
812290 / Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
13-10-2016 -
Sekundær branche historik
812290 / Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
31-07-2023 -
Historik for virksomhedens navn
AH Bilvask ApS
13-10-2016 -
Historik for sekundære navne
AH Algerens ApS
17-08-2023 -
Adressehistorik
13-10-2016 -
Vestermarksvej 9
7470 Karup J
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-10-17
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktør.

Relaterede virksomheder