Ahm Biler ApS CVR-nr 41245301

Status: AKTIV

Ægirsvej 7 6100 Haderslev

Årets resultat:
2022: -35
2021: -162
Bruttofortjeneste:
2022: 11
2021: -82
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 11 -82
Årets resultat -35 -162
Egenkapital I alt -157 -122
Status balance 222 54


Beløb i 1000 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 11 -82
Personaleomkostninger 0 -47
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat 11 -129
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -27 -33
Resultat før skat -35 -162
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -35 -162
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt 0 20
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 90 32
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 90 32
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 132 2
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 132 2
Likvide beholdninger - -
Omsætningsaktiver i alt 222 34
Aktiver i alt 222 54
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -197 -162
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -157 -122
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66 40
Selskabsskat - -
Anden gæld 13 15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 379 175
Gældsforpligtelser i alt 379 175
Passiver i alt 222 54

Ahm Biler ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Ahm Biler ApS blev etableret den 16-03-2020 og holder til på adressen Ægirsvej 7 6100 Haderslev. Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler og hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Ahm Biler ApS (CVR: 41245301) er AKTIV


CVR nummer

41245301

Adresse

Ægirsvej 7
6100 Haderslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-03-2020

Stamdata for Ahm Biler ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1025670473
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
16-03-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ahm Biler ApS
16-03-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-03-2020 - 15-12-2021
Friggsvej 5
6100 Haderslev
HADERSLEV
16-12-2021 -
Ægirsvej 7
6100 Haderslev
HADERSLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-03-17
Slut på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder