AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS CVR-nr 31500885

Status: AKTIV

Højmarken 11 5492 Vissenbjerg

Årets resultat:
2022: 529
2021: 482
Bruttofortjeneste:
2022: 2.159
2021: 1.994
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.159 1.994 1.660 1.710
Årets resultat 529 482 140 -4
Egenkapital I alt 2.477 1.948 1.466 1.326
Status balance 4.276 3.472 2.975 2.472


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.159 1.994 1.660 1.710
Personaleomkostninger -1.468 -1.366 -1.412 -1.617
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat 690 627 248 93
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 -56
Resultat før skat 688 625 248 37
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 529 482 140 -4
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 315 322 330 308
Materielle anlægsaktiver i alt 315 322 330 308
Anlægsaktiver i alt 315 322 330 308
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 480 529 401 385
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.159 2.397 1.734 1.134
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 3.639 2.926 2.135 1.519
Likvide beholdninger 322 224 510 645
Omsætningsaktiver i alt 3.961 3.150 2.645 2.164
Aktiver i alt 4.276 3.472 2.975 2.472
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -332 -860 -1.342 -1.483
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.477 1.948 1.466 1.326
Hensættelse til udskudt skat 47 47 47 47
Hensatte forpligtelser i alt 47 47 47 47
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 512 342 411 358
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 924 903 531
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.751 1.476 1.461 1.099
Gældsforpligtelser i alt 1.751 1.476 1.461 1.099
Passiver i alt 4.276 3.472 2.975 2.472

AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..

AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS blev etableret den 24-06-2008 og holder til på adressen Højmarken 11 5492 Vissenbjerg. Selskabets formål er at drive virksomhed med specialsliberi samt anden i naturligt forbindelse hermed stående virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS (CVR: 31500885) er AKTIV


CVR nummer

31500885

Adresse

Højmarken 11
5492 Vissenbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-06-2008

Stamdata for AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
329900 / 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
P-numre:
1014526028
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
24-06-2008 - 29-06-2008
329900 / Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
30-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AICO SLIBESERVICE ApS
24-06-2008 - 21-10-2008
AICO VÆRKTØJSSLIBERI ApS
22-10-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-06-2008 -
Højmarken 11
5492 Vissenbjerg
ASSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder