Malerfirmaet A.J ApS CVR-nr 40282467

Status: AKTIV

Valbygårdsvej 15, 1 2500 Valby

Årets resultat:
2022: -46
2021: -14
Bruttofortjeneste:
2022: -48
2021: -14
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -48 -14 -2 25
Årets resultat -46 -14 -7 41
Egenkapital I alt -25 20 34 41
Status balance 672 136 50 59


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -48 -14 -2 25
Personaleomkostninger -9 - 0 -46
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -57 - -2 -21
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 0 0 -2
Resultat før skat -58 -14 -2 36
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -46 -14 -7 41
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 32 26 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 402 17 - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 402 17 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15 39 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 24 50 50
Andre tilgodehavender 0 9 0 3
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 27 72 50 57
Likvide beholdninger 211 20 0 2
Omsætningsaktiver i alt 640 109 50 59
Aktiver i alt 672 136 50 59
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 0 0
Overført resultat -65 -20 -4 1
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -25 20 34 41
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 116 81 3 3
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 114 13 13 16
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 403 115 16 19
Gældsforpligtelser i alt 697 115 16 19
Passiver i alt 672 136 50 59

Malerfirmaet A.J ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

Malerfirmaet A.J ApS blev etableret den 07-02-2019 og holder til på adressen Valbygårdsvej 15, 1 2500 Valby. Selskabets formål er at drive aktiviteter indenfor malerbranchen og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden Malerfirmaet A.J ApS (CVR: 40282467) er AKTIV


CVR nummer

40282467

Adresse

Valbygårdsvej 15, 1
2500 Valby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-02-2019

Stamdata for Malerfirmaet A.J ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1024434350
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
07-02-2019 - 09-10-2021
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
10-10-2021 - 12-11-2023
433410 / Malerforretninger
13-11-2023 -
Sekundær branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
10-10-2021 - 13-11-2023
Historik for virksomhedens navn
Malerfirmaet A.J IVS
07-02-2019 - 12-09-2021
Malerfirmaet A.J ApS
13-09-2021 - 09-10-2021
A.J. Biler ApS
10-10-2021 - 12-11-2023
Malerfirmaet A.J ApS
13-11-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-02-2019 - 09-10-2021
Valbygårdsvej 15 1
2500 Valby
KØBENHAVN
10-10-2021 - 12-10-2022
Hadsundvej 12 A
2610 Rødovre
RØDOVRE
13-10-2022 - 12-11-2023
Jyllingevej 80
2720 Vanløse
KØBENHAVN
13-11-2023 -
Valbygårdsvej 15 1
2500 Valby
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-02-08
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder