AK Entreprenør Maskiner ApS CVR-nr 39840022

Status: AKTIV

Stationsvej 57, Thorsager 8410 Rønde

Årets resultat:
2022: 3
2021: -34
Bruttofortjeneste:
2022: 4
2021: -18
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - 141 3.440
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4 -18 -17 1.990
Årets resultat 3 -34 -67 787
Egenkapital I alt 77 74 -17 837
Status balance 138 201 320 1.275


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - 141 3.440
Bruttofortjeneste 4 -18 -17 1.990
Personaleomkostninger - - -2 -939
Af- og nedskrivninger - -14 -22 -38
Driftsresultat 4 -33 -41 1.013
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -24 -4
Resultat før skat - -34 -64 1.009
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 3 -34 -67 787
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - 14 36
Materielle anlægsaktiver i alt - - 14 36
Anlægsaktiver i alt - - 14 36
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26 40 22 232
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 61 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 91 40 22 232
Likvide beholdninger 47 161 283 1.007
Omsætningsaktiver i alt 138 201 305 1.239
Aktiver i alt 138 201 320 1.275
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 27 24 -67 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - 787
Egenkapital i alt 77 74 -17 837
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 - - -
Selskabsskat - - - 222
Anden gæld - 4 89 216
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 61 127 336 438
Gældsforpligtelser i alt 61 127 336 438
Passiver i alt 138 201 320 1.275

AK Entreprenør Maskiner ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

AK Entreprenør Maskiner ApS blev etableret den 04-09-2018 og holder til på adressen Stationsvej 57, Thorsager 8410 Rønde. Virksomhedens formål er at udføre diverse maskinservice opgaver og anden hermed n´beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden AK Entreprenør Maskiner ApS (CVR: 39840022) er AKTIV


CVR nummer

39840022

Adresse

Stationsvej 57, Thorsager
8410 Rønde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-09-2018

Stamdata for AK Entreprenør Maskiner ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1023929038
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
04-09-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AK Entreprenør Maskiner ApS
04-09-2018 -
Historik for sekundære navne
HLS Entreprenør Maskiner ApS
11-09-2018 -
HLS ApS
11-09-2018 -
HLS Entreprenørmaskiner ApS
11-09-2018 -
Adressehistorik
04-09-2018 - 05-02-2020
Stationsvej 57
8410 Rønde
SYDDJURS
06-02-2020 -
Stationsvej 57
8410 Rønde
SYDDJURS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-09-05
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktørerne i forening.

Relaterede virksomheder