AKTIVE KONSULENTER ApS CVR-nr 29396914

Status: AKTIV

Lundsbjergvej 21, Harridslev 8930 Randers NØ

Årets resultat:
2022: 36
2021: 241
Bruttofortjeneste:
2022: 317
2021: 815
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 317 815 882 901
Årets resultat 36 241 354 272
Egenkapital I alt 449 613 671 568
Status balance 622 799 1.058 815


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 317 815 882 901
Personaleomkostninger -243 -493 -422 -549
Af- og nedskrivninger -24 -4 -4 -22
Driftsresultat 50 319 456 330
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 3 5 6
Andre finansielle omkostninger -5 -2 -5 -2
Resultat før skat 47 322 456 333
Skat af årets resultat -11 -80 -102 -62
Årets resultat 36 241 354 272
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 355 20 24 27
Materielle anlægsaktiver i alt 355 20 24 27
Anlægsaktiver i alt 355 20 24 27
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49 119 116 135
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 154 259 155
Andre tilgodehavender 37 - - -
Periodeafgrænsningsposter - 0 40 80
Tilgodehavender i alt 93 276 420 370
Likvide beholdninger 174 502 614 418
Omsætningsaktiver i alt 267 778 1.034 788
Aktiver i alt 622 799 1.058 815
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 324 288 246 193
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 200 300 250
Egenkapital i alt 449 613 671 568
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 14 14 23
Selskabsskat - - - 62
Anden gæld 19 93 265 163
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 173 186 386 247
Gældsforpligtelser i alt 173 186 386 247
Passiver i alt 622 799 1.058 815

AKTIVE KONSULENTER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

AKTIVE KONSULENTER ApS blev etableret den 19-02-2006 og holder til på adressen Lundsbjergvej 21, Harridslev 8930 Randers NØ. Selskabets formål er konsulentarbejde i forbindelse med bogføring, regnskab og tegningsarbejde. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AKTIVE KONSULENTER ApS (CVR: 29396914) er AKTIV


CVR nummer

29396914

Adresse

Lundsbjergvej 21, Harridslev
8930 Randers NØ

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-02-2006

Stamdata for AKTIVE KONSULENTER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1012067492
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
930500 / Anden servicevirksomhed i øvrigt
19-02-2006 - 30-12-2007
960900 / Andre personlige serviceydelser i.a.n.
31-12-2007 - 30-06-2018
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
01-07-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
IK RENTAL SERVICE ApS
19-02-2006 - 27-08-2011
AKTIVE KONSULENTER ApS
28-08-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-02-2006 - 30-12-2006
Lindbjergvej 79
8900 Randers C
NØRHALD
31-12-2006 - 16-01-2011
Lindbjergvej 79
8930 Randers NØ
RANDERS
17-01-2011 - 21-06-2014
Kertemindevej 5
8940 Randers SV
RANDERS
22-06-2014 - 15-07-2018
Lindbjergvej 79
8930 Randers NØ
RANDERS
16-07-2018 -
Lundsbjergvej 21
8930 Randers NØ
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-02-20
Slut på første regnskabsperiode:
2006-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder