Alberts Bar ApS CVR-nr 37856282

Status: AKTIV

Ny Banegårdsgade 53, 1 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2021: -81
2020: -104
Bruttofortjeneste:
2021: 693
2020: 501
Antal ansatte:
3
Direktør:
Lars Højgaard Mikkelsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 693 501 589 561
Årets resultat -81 -104 -49 -105
Egenkapital I alt -659 -577 -474 -424
Status balance 501 406 458 497
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 693 501 589 561
Personaleomkostninger -695 -615 -583 -568
Af- og nedskrivninger -62 -68 -68 -65
Driftsresultat -64 -182 -62 -73
Andre finansielle omkostninger -40 -40 -40 -33
Resultat før skat -104 -222 -102 -105
Årets resultat -81 -104 -49 -105
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41 26 53 80
Materielle anlægsaktiver i alt 49 69 137 205
Anlægsaktiver i alt 146 165 233 302
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 108 100 95 75
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5 0 79 59
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 177 - - -
Andre tilgodehavender 0 35 1 13
Tilgodehavender i alt 209 137 125 72
Likvide beholdninger 38 4 4 49
Omsætningsaktiver i alt 355 241 224 195
Aktiver i alt 501 406 458 497
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 60 60 60 60
Overført resultat -719 -637 -534 -484
Egenkapital i alt -659 -577 -474 -424
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1 41 27 67
Anden gæld 354 357 365 254
Anden gæld 354 357 365 254
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.160 983 931 921
Gældsforpligtelser i alt 1.160 983 931 921
Passiver i alt 501 406 458 497
DDD

Alberts Bar ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Alberts Bar ApS blev etableret den 30-06-2016 og holder til på adressen Ny Banegårdsgade 53, 1 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 60.000 kr.

Status: Virksomheden Alberts Bar ApS (CVR: 37856282) er AKTIV

CVR nummer

37856282

Adresse

Ny Banegårdsgade 53, 1
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2016

Stamdata for Alberts Bar ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1021574615
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
30-06-2016 - 17-08-2016
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
18-08-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Alberts Bar ApS
30-06-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2016 -
Ny Banegårdsgade 53 1
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
60.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 3 direktører i forening.
Ledelse
DIREKTØR 30-06-2016 -
DIREKTØR 30-06-2016 -
DIREKTØR 30-06-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder