ALLAN PEDERSEN Holding ApS CVR-nr 34607729

Status: AKTIV

Stadionvej 92, 2 2600 Glostrup

Årets resultat:
2021: -60
2020: -21
Bruttofortjeneste:
2021: -16
2020: 476
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -16 476 387 424
Årets resultat -60 -21 -92 22
Egenkapital I alt -132 -72 -51 41
Status balance 17 269 175 284
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -16 476 387 424
Personaleomkostninger -40 -475 -472 -384
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -57 -18 -86 39
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - -6 -7
Resultat før skat -60 -21 -92 33
Skat af årets resultat 0 0 0 -10
Årets resultat -60 -21 -92 22
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 17 17 17 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 154 90 177
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - 0 14
Tilgodehavender i alt 0 154 90 191
Likvide beholdninger 0 98 68 93
Omsætningsaktiver i alt 0 253 158 284
Aktiver i alt 17 269 175 284
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -212 -152 -131 -39
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 - -
Egenkapital i alt -132 -72 -51 41
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 8 10 19
Selskabsskat 0 0 0 10
Anden gæld 10 221 216 213
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 148 341 226 243
Gældsforpligtelser i alt 148 341 226 243
Passiver i alt 17 269 175 284
DDD

ALLAN PEDERSEN Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

ALLAN PEDERSEN Holding ApS blev etableret den 30-06-2012 og holder til på adressen Stadionvej 92, 2 2600 Glostrup. Selskabets formål er at drive murervirksomhed handel og besiddelse af kapitalinteresser Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden ALLAN PEDERSEN Holding ApS (CVR: 34607729) er AKTIV

CVR nummer

34607729

Adresse

Stadionvej 92, 2
2600 Glostrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2012

Stamdata for ALLAN PEDERSEN Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GLOSTRUP
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1017775150
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
30-06-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MURERFIRMAET ALLAN PEDERSEN ApS
30-06-2012 - 01-11-2021
ALLAN PEDERSEN Holding ApS
02-11-2021 -
Historik for sekundære navne
ALLAN PEDERSEN TOTALENTREPRISE ApS
30-06-2012 -
Adressehistorik
30-06-2012 - 24-02-2019
Ingersvej 1 B
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
25-02-2019 -
Stadionvej 92 2
2600 Glostrup
GLOSTRUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
ADM. DIR. 30-06-2012 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder