ALMITO ApS CVR-nr 36016574

Status: AKTIV

Frederiksborgvej 86 2400 København NV

Årets resultat:
2021: 80
2020: 25
Bruttofortjeneste:
2021: 618
2020: 576
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 618 576 663 691
Årets resultat 80 25 63 71
Egenkapital I alt 430 350 325 262
Status balance 1.066 988 685 535


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 618 576 663 691
Personaleomkostninger -465 -482 -548 -563
Af- og nedskrivninger -18 -24 -4 -6
Driftsresultat 134 69 110 122
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -30 -32 -30 -31
Resultat før skat 103 38 80 91
Skat af årets resultat -23 -13 -17 -20
Årets resultat 80 25 63 71
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 32 32 14 14
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 55 73 13 17
Materielle anlægsaktiver i alt 87 105 27 31
Anlægsaktiver i alt 172 190 112 116
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 27 60 98 138
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 27 60 98 138
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 630 679 378 193
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 630 679 378 193
Likvide beholdninger 237 59 97 87
Omsætningsaktiver i alt 894 797 573 419
Aktiver i alt 1.066 988 685 535
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 380 300 275 212
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 430 350 325 262
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 116 139 52 38
Selskabsskat 25 5 68 51
Anden gæld 495 494 240 184
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 636 638 360 273
Gældsforpligtelser i alt 636 638 360 273
Passiver i alt 1.066 988 685 535

ALMITO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

ALMITO ApS blev etableret den 09-06-2014 og holder til på adressen Frederiksborgvej 86 2400 København NV. Selskabets formål er restaurationsdrift Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden ALMITO ApS (CVR: 36016574) er AKTIV

CVR nummer

36016574

Adresse

Frederiksborgvej 86
2400 København NV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-06-2014

Stamdata for ALMITO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1019491567, 1029155387
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
09-06-2014 - 27-02-2015
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
28-02-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ALMITO ApS
09-06-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
09-06-2014 -
Frederiksborgvej 86
2400 København NV
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-06-10
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder