Alpha Crew ApS CVR-nr 42067989

Status: AKTIV

Svend Aagesens Alle 10 A 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2022: -71
2021: -18
Bruttofortjeneste:
2022: -71
2021: -6
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -71 -6
Årets resultat -71 -18
Egenkapital I alt -50 22
Status balance 146 22


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -71 -6
Personaleomkostninger 0 -
Af- og nedskrivninger 0 -5
Driftsresultat -71 -18
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger - -
Resultat før skat -71 -18
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -71 -18
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 14
Materielle anlægsaktiver i alt 0 14
Anlægsaktiver i alt 0 14
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 0 -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 0 6
Likvide beholdninger 146 1
Omsætningsaktiver i alt 146 7
Aktiver i alt 146 22
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -90 -18
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -50 22
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - -
Selskabsskat - -
Anden gæld - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 195 -
Gældsforpligtelser i alt 195 -
Passiver i alt 146 22

Alpha Crew ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Alpha Crew ApS blev etableret den 26-01-2021 og holder til på adressen Svend Aagesens Alle 10 A 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Alpha Crew ApS (CVR: 42067989) er AKTIV


CVR nummer

42067989

Adresse

Svend Aagesens Alle 10 A
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26-01-2021

Stamdata for Alpha Crew ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1026738659
Sekundære brancher:
463500 / Engroshandel med tobaksvarer 532000 / Andre post- og kurertjenester
Hoved-branche historik
479111 / Detailhandel med dagligvarer via internet
26-01-2021 - 28-06-2021
463500 / Engroshandel med tobaksvarer
29-06-2021 - 15-01-2022
532000 / Andre post- og kurertjenester
16-01-2022 - 30-03-2023
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-03-2023 -
Sekundær branche historik
463500 / Engroshandel med tobaksvarer
28-02-2023 -
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
28-02-2023 - 30-03-2023
493920 / Turistkørsel og anden landpassagertransport
28-02-2023 - 31-03-2023
532000 / Andre post- og kurertjenester
31-03-2023 -
Historik for virksomhedens navn
Alpha Crew ApS
26-01-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-01-2021 - 31-05-2021
Amalieparken 55 4
2665 Vallensbæk Strand
VALLENSBÆK
01-06-2021 - 09-04-2022
Hulgårdsvej 102 1
2400 København NV
KØBENHAVN
10-04-2022 - 11-07-2023
Amalieparken 55 4
2665 Vallensbæk Strand
VALLENSBÆK
12-07-2023 -
Svend Aagesens Alle 10 A
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-27
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder