Alt i Havedesign ApS CVR-nr 40243798

Status: UNDERTVANGSOPLØSNING

Nydamsvej 28, Udby 8950 Ørsted

Årets resultat:
2021: -191
2020: -182
Bruttofortjeneste:
2021: 523
2020: 1.390
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning 718 1.798 2.196
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 523 1.390 1.851
Årets resultat -191 -182 -240
Egenkapital I alt -570 -372 -190
Status balance 84 158 284


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 718 1.798 2.196
Bruttofortjeneste 523 1.390 1.851
Personaleomkostninger - - -
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat -191 -180 -249
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger - - -
Resultat før skat -191 -182 -240
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -191 -182 -240
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 0 -
Materielle anlægsaktiver i alt 10 0 -
Anlægsaktiver i alt 10 0 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 27
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 25 105 100
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 25 105 126
Likvide beholdninger 49 54 157
Omsætningsaktiver i alt 74 158 284
Aktiver i alt 84 158 284
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat -620 -422 -240
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -570 -372 -190
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0 81
Selskabsskat - - -
Anden gæld 334 264 202
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 653 530 474
Gældsforpligtelser i alt 653 530 474
Passiver i alt 84 158 284

Alt i Havedesign ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

Alt i Havedesign ApS blev etableret den 06-02-2019 og holder til på adressen Nydamsvej 28, Udby 8950 Ørsted. Selskabets formål er at drive virksomhed med fokus på havedesign og alt vedrørende opbygning af haveanlæg. Endvidere vil virksomheden have arbejdsopgaver indenfor byggeri, indenfor brancherne murer, tømrer, maler, og hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Alt i Havedesign ApS (CVR: 40243798) er UNDERTVANGSOPLØSNING


CVR nummer

40243798

Adresse

Nydamsvej 28, Udby
8950 Ørsted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-02-2019

Stamdata for Alt i Havedesign ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1024389606
Sekundære brancher:
433410 / Malerforretninger 439910 / Murere 433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
06-02-2019 -
Sekundær branche historik
433410 / Malerforretninger
06-02-2019 -
439910 / Murere
06-02-2019 -
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
06-02-2019 -
Historik for virksomhedens navn
Alt i Havedesign ApS
06-02-2019 -
Historik for sekundære navne
Altrenovering.dk ApS
19-02-2019 -
Adressehistorik
06-02-2019 - 08-11-2022
Nordrevej 60 A
8700 Horsens
HORSENS
09-11-2022 -
Nydamsvej 28
8950 Ørsted
NORDDJURS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-02-07
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder