AMS Bilsalg ApS CVR-nr 40713689

Status: AKTIV

Nimbusvej 4 2670 Greve

Årets resultat:
2022: 396
2021: 124
Bruttofortjeneste:
2022: 1.093
2021: 322
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning 8.675 1.800 9
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.093 322 -28
Årets resultat 396 124 -29
Egenkapital I alt 531 135 11
Status balance 1.175 372 70


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 8.675 1.800 9
Bruttofortjeneste 1.093 322 -28
Personaleomkostninger -500 -111 -
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat 549 166 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -28 -6 -1
Resultat før skat 522 161 -29
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 396 124 -29
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt 16 67 67
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 662 248 -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 662 248 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 241 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 0 20 2
Periodeafgrænsningsposter 16 2 -
Tilgodehavender i alt 267 47 2
Likvide beholdninger 230 11 2
Omsætningsaktiver i alt 1.159 58 4
Aktiver i alt 1.175 372 70
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 491 95 -29
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0
Egenkapital i alt 531 135 11
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 221 131 20
Selskabsskat - - -
Anden gæld 286 69 39
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 507 201 60
Gældsforpligtelser i alt 644 237 60
Passiver i alt 1.175 372 70

AMS Bilsalg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

AMS Bilsalg ApS blev etableret den 13-08-2019 og holder til på adressen Nimbusvej 4 2670 Greve. Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, salg af tjenesteydelser, produktion samt produktudvikling. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden AMS Bilsalg ApS (CVR: 40713689) er AKTIV


CVR nummer

40713689

Adresse

Nimbusvej 4
2670 Greve

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-08-2019

Stamdata for AMS Bilsalg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1024943247
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
13-08-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AMS Bilsalg ApS
13-08-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-08-2019 - 17-04-2021
Geminivej 66
2670 Greve
GREVE
18-04-2021 - 01-11-2021
Stenhøjvej 8
3650 Ølstykke
EGEDAL
02-11-2021 -
Nimbusvej 4
2670 Greve
GREVE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-08-14
Slut på første regnskabsperiode:
2020-09-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder