Analytixa ApS CVR-nr 42090549

Status: AKTIV

Blegen 9 8940 Randers SV

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 6
Bruttofortjeneste:
2021: 7
Antal ansatte:
Direktør:
Louisa Rothmann Nielsen
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7
Årets resultat 6
Egenkapital I alt 46
Status balance 46
Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 7
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat 7
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat 7
Skat af årets resultat -
Årets resultat 6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Andre tilgodehavender 32
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 42
Likvide beholdninger 4
Omsætningsaktiver i alt 46
Aktiver i alt 46
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 6
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 46
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser i alt -
Passiver i alt 46
DDD

Analytixa ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

Analytixa ApS blev etableret den 03-02-2021 og holder til på adressen Blegen 9 8940 Randers SV. Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab). Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Analytixa ApS (CVR: 42090549) er AKTIV

CVR nummer

42090549

Adresse

Blegen 9
8940 Randers SV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-02-2021

Stamdata for Analytixa ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1026765605
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
03-02-2021 - 06-04-2021
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
07-04-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HB Holding 2021 ApS
03-02-2021 - 06-04-2021
Talmentor ApS
07-04-2021 - 01-11-2021
Analytixa ApS
02-11-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-02-2021 - 23-04-2021
Jernbanegade 9 B
9670 Løgstør
VESTHIMMERLANDS
24-04-2021 - 19-09-2021
Storegade 13 A
8960 Randers SØ
RANDERS
20-09-2021 - 02-11-2021
Storegade 13 A
8960 Randers SØ
RANDERS
03-11-2021 -
Blegen 9
8940 Randers SV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-02-04
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 06-09-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder