Anders Bové Projekter, Vejle ApS CVR-nr 42286990

Status: AKTIV

Frederikshøjvej 78 7100 Vejle

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 1.172
Bruttofortjeneste:
2021: 5.064
Antal ansatte:
8
Direktør:
Anders Bové
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.064
Årets resultat 1.172
Egenkapital I alt 1.212
Status balance 2.533
Beløb i 1000 2021-12
Valuta u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 5.064
Personaleomkostninger -3.548
Driftsresultat 1.516
Andre finansielle omkostninger -6
Resultat før skat 1.526
Skat af årets resultat -354
Årets resultat 1.172
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 482
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 106
Tilgodehavender i alt 854
Likvide beholdninger 1.680
Omsætningsaktiver i alt -
Aktiver i alt 2.533
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 72
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.100
Egenkapital i alt 1.212
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 118
Selskabsskat 354
Anden gæld 849
Anden gæld 849
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.322
Gældsforpligtelser i alt 1.322
Passiver i alt 2.533
DDD

Anders Bové Projekter, Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Anders Bové Projekter, Vejle ApS blev etableret den 07-04-2021 og holder til på adressen Frederikshøjvej 78 7100 Vejle. Virksomhedens formål er udførelse af murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Anders Bové Projekter, Vejle ApS (CVR: 42286990) er AKTIV

CVR nummer

42286990

Adresse

Frederikshøjvej 78
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-04-2021

Stamdata for Anders Bové Projekter, Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1027001315
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
07-04-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murermester Anders Bové ApS
07-04-2021 - 18-12-2021
Anders Bové Projekter, Vejle ApS
19-12-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-04-2021 -
Frederikshøjvej 78
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-04-08
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktøren.
Ledelse
DIREKTØR 07-04-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder