ANDERSEN & MARTINI A/S CVR-nr 35037209

Status: AKTIV

Agenavej 15 2670 Greve

Årets resultat:
2022: -8.627
2021: 2.578
Bruttofortjeneste:
2022: 107.910
2021: 96.664
Antal ansatte:
256
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 1.747.408 1.427.008 948.404 770.523
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 107.910 96.664 92.155 92.350
Årets resultat -8.627 2.578 -773 -3.113
Egenkapital I alt 41.848 50.475 47.897 48.670
Status balance 311.937 288.681 194.627 190.614


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.747.408 1.427.008 948.404 770.523
Bruttofortjeneste 107.910 96.664 92.155 92.350
Personaleomkostninger -134.226 -118.536 - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -4.773 5.513 3.136 -96
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -6.556 -3.684 - -
Resultat før skat -10.915 1.958 -912 -3.895
Skat af årets resultat - - 139 782
Årets resultat -8.627 2.578 -773 -3.113
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - 3.765 4.730
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.610 2.845 3.765 4.730
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.003 5.723 2.969 2.846
Materielle anlægsaktiver i alt 9.376 8.068 8.452 9.778
Anlægsaktiver i alt 18.283 18.210 20.207 23.985
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 235.619 224.158 - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 235.619 224.158 149.619 142.621
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.514 37.133 19.962 20.053
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 92 - - -
Andre tilgodehavender 7.578 6.150 3.733 2.141
Periodeafgrænsningsposter 19.887 1.328 352 487
Tilgodehavender i alt 57.630 46.235 24.671 24.008
Likvide beholdninger 405 78 130 0
Omsætningsaktiver i alt 293.654 270.471 174.420 166.629
Aktiver i alt 311.937 288.681 194.627 190.614
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 10.000 10.000 10.000 10.000
Overført resultat 31.848 40.475 37.897 38.670
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 41.848 50.475 47.897 48.670
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt 514 940 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 1.088 576
Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.559 40.893 35.386 48.577
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 35.750 47.867 35.218 45.238
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 262.285 226.251 137.657 128.047
Gældsforpligtelser i alt 269.575 237.266 146.730 141.944
Passiver i alt 311.937 288.681 194.627 190.614

Personer

Roller

FORMAND 01-12-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 20-04-2020 -
DIREKTØR 14-03-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 20-04-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 01-12-2020 -

Ejerforhold

ANDERSEN & MARTINI A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

ANDERSEN & MARTINI A/S blev etableret den 05-02-2013 og holder til på adressen Agenavej 15 2670 Greve. Selskabets formål er som datterselskab af Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 at drive import og eksport, handel såvel detail som en gros, agentur- og kommissionsvirksomhed, industri, håndværk, udlejning, herunder leasing, samt finansiering. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden ANDERSEN & MARTINI A/S (CVR: 35037209) er AKTIV


CVR nummer

35037209

Adresse

Agenavej 15
2670 Greve

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

05-02-2013

Personer

Roller

FORMAND 01-12-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 20-04-2020 -
DIREKTØR 14-03-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 20-04-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 01-12-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for ANDERSEN & MARTINI A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1018252151, 1020429840, 1020429832, 1020429824, 1020429816, 1020429859, 1020429808, 1024229161
Sekundære brancher:
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
05-02-2013 -
Sekundær branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
05-02-2013 -
Historik for virksomhedens navn
ANDERSEN & MARTINI BILER A/S
05-02-2013 - 08-04-2019
ANDERSEN & MARTINI A/S
09-04-2019 -
Historik for sekundære navne
ANDERSEN & MARTINI TÅSTRUP A/S
05-02-2013 - 10-04-2019
ANDERSDEN & MARTINI BALLERUP A/S
05-02-2013 - 05-02-2013
ANDERSEN & MARTINI SØBORG A/S
05-02-2013 - 04-01-2016
ANDERSEN & MARTINI BALLERUP A/S
05-02-2013 - 04-01-2016
Andersen & Martini Auto A/S
17-03-2019 -
Andersen & Martini Biler A/S
11-04-2019 -
A&M Leasing A/S
11-04-2019 -
A&M Biludlejning A/S
11-04-2019 -
A&M Carstore A/S
11-04-2019 -
Carstore A/S
11-04-2019 -
A&M Finans A/S
11-04-2019 -
A&M Exclusive A/S
11-04-2019 -
Skadecenter Danmark A/S
11-04-2019 -
Adressehistorik
05-02-2013 - 10-04-2019
Agenavej 15
2670 Greve
GREVE
11-04-2019 -
Agenavej 15
2670 Greve
GREVE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-02-06
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Relaterede virksomheder