ANDERSEN OG MAIMBURG ApS CVR-nr 32443699

Status: AKTIV

Hirsevej 4 6100 Haderslev

Årets resultat:
2021: 1.610
2020: 666
Bruttofortjeneste:
2021: 4.565
2020: 3.765
Antal ansatte:
10
Direktør:
Claus Holm Maimburg
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.565 3.765 2.431 2.070
Årets resultat 1.610 666 489 644
Egenkapital I alt 3.592 2.981 2.315 1.826
Status balance 7.022 4.921 3.040 2.598
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 4.565 3.765 2.431 2.070
Personaleomkostninger -3.056 -2.913 -1.987 -1.828
Af- og nedskrivninger -98 -79 -67 -13
Driftsresultat 1.411 773 376 229
Andre finansielle omkostninger -11 -8 -5 -22
Resultat før skat 1.920 821 594 694
Årets resultat 1.610 666 489 644
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 696 696 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 1.018 1.013 320 115
Anlægsaktiver i alt 3.263 2.714 1.781 1.455
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.431 1.374 488 681
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 100 - - -
Andre tilgodehavender 42 38 - 0
Tilgodehavender i alt 2.863 2.037 953 1.065
Likvide beholdninger 896 170 306 78
Omsætningsaktiver i alt 3.759 2.206 1.259 1.143
Aktiver i alt 7.022 4.921 3.040 2.598
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 0 379 769 402
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.471 1.000 - -
Egenkapital i alt 3.592 2.981 2.315 1.826
Hensættelse til udskudt skat 7 7 3 -
Hensatte forpligtelser i alt 7 7 3 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 421 218 143 318
Selskabsskat 309 160 91 36
Anden gæld 1.553 1.555 487 418
Anden gæld 1.553 1.555 487 418
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.423 1.933 722 772
Gældsforpligtelser i alt 3.423 1.933 722 772
Passiver i alt 7.022 4.921 3.040 2.598
DDD

ANDERSEN OG MAIMBURG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

ANDERSEN OG MAIMBURG ApS blev etableret den 31-08-2009 og holder til på adressen Hirsevej 4 6100 Haderslev. Selskabets formål er udførelse af arbejder indenfor byggesektoren samt anden, efter direktionens skøn, hermed forbunden virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ANDERSEN OG MAIMBURG ApS (CVR: 32443699) er AKTIV

CVR nummer

32443699

Adresse

Hirsevej 4
6100 Haderslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-08-2009

Stamdata for ANDERSEN OG MAIMBURG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HADERSLEV
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1015487611
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
31-08-2009 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANDERSEN OG MAIMBURG ApS
31-08-2009 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-08-2009 - 20-01-2016
Sommerstedvej 22
6560 Sommersted
HADERSLEV
21-01-2016 -
Hirsevej 4
6100 Haderslev
HADERSLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-09-01
Slut på første regnskabsperiode:
2010-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
DIREKTØR 21-01-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder