Andre Holst Holding ApS CVR-nr 38323326

Status: AKTIV

Byhøjtoften 65 8380 Trige

Årets resultat:
2021: 73
2020: 19
Bruttofortjeneste:
2021: -2
2020: -2
Antal ansatte:
0
Direktør:
Andre Holst
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning 0 0 0 -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -2 -2 -1 0
Årets resultat 73 19 39 -4
Egenkapital I alt 142 69 85 46
Status balance 155 80 92 101
Beløb i 1000 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 0 0 0 -
Bruttofortjeneste -2 -2 -1 0
Driftsresultat -2 -2 -1 -2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2 - - -
Andre finansielle omkostninger - 0 -1 -
Resultat før skat 72 19 39 -5
Årets resultat 73 19 39 -4
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt 99 50 50 100
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 56 30 41 -
Andre tilgodehavender - - 0 0
Tilgodehavender i alt 56 30 42 1
Likvide beholdninger 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 56 30 42 1
Aktiver i alt 155 80 92 101
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 2 19 0 -4
Foreslået udbytte for regnskabsåret 90 0 35 -
Egenkapital i alt 142 69 85 46
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13 11 7 55
Gældsforpligtelser i alt 13 11 7 55
Passiver i alt 155 80 92 101
DDD

Andre Holst Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Andre Holst Holding ApS blev etableret den 03-01-2017 og holder til på adressen Byhøjtoften 65 8380 Trige. Selskabets formål er at investere i forskellige former for erhvervsaktiviteter, både direkte og via ejerskaber, samt udføre disse samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Andre Holst Holding ApS (CVR: 38323326) er AKTIV

CVR nummer

38323326

Adresse

Byhøjtoften 65
8380 Trige

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-01-2017

Stamdata for Andre Holst Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1022083151
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
03-01-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Andre Holst Holding ApS
03-01-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-01-2017 - 07-10-2019
Kildehaven 52
8520 Lystrup
AARHUS
08-10-2019 -
Byhøjtoften 65
8380 Trige
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-04
Slut på første regnskabsperiode:
2018-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.
Ledelse
DIREKTØR 03-01-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder