Andre Holst Holding ApS CVR-nr 38323326

Status: AKTIV

Byhøjtoften 65 8380 Trige

Årets resultat:
2022: -1
2021: 73
Bruttofortjeneste:
2022: -2
2021: -2
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 0 0 0 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -2 -2 -2 -1
Årets resultat -1 73 19 39
Egenkapital I alt 51 142 69 85
Status balance 161 155 80 92


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 0 0 0 0
Bruttofortjeneste -2 -2 -2 -1
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -2 -2 -2 -1
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2 2 - -
Andre finansielle omkostninger - - 0 -1
Resultat før skat -2 72 19 39
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -1 73 19 39
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 100 99 50 50
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 58 56 30 41
Andre tilgodehavender 0 - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 59 56 30 42
Likvide beholdninger 2 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 61 56 30 42
Aktiver i alt 161 155 80 92
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 1 2 19 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 90 0 35
Egenkapital i alt 51 142 69 85
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 111 13 11 7
Gældsforpligtelser i alt 111 13 11 7
Passiver i alt 161 155 80 92

Andre Holst Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Andre Holst Holding ApS blev etableret den 03-01-2017 og holder til på adressen Byhøjtoften 65 8380 Trige. Selskabets formål er at investere i forskellige former for erhvervsaktiviteter, både direkte og via ejerskaber, samt udføre disse samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Andre Holst Holding ApS (CVR: 38323326) er AKTIV


CVR nummer

38323326

Adresse

Byhøjtoften 65
8380 Trige

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-01-2017

Stamdata for Andre Holst Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1022083151
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
03-01-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Andre Holst Holding ApS
03-01-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-01-2017 - 07-10-2019
Kildehaven 52
8520 Lystrup
AARHUS
08-10-2019 -
Byhøjtoften 65
8380 Trige
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-04
Slut på første regnskabsperiode:
2018-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder