ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS CVR-nr 30489497

Status: AKTIV

Næsvej 38, Mjels 6430 Nordborg

Årets resultat:
2022: -105
2021: -52
Bruttofortjeneste:
2022: 583
2021: 840
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 583 840 938 881
Årets resultat -105 -52 208 78
Egenkapital I alt 418 524 576 368
Status balance 628 791 1.143 586


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 583 840 938 881
Personaleomkostninger -566 -733 -706 -705
Af- og nedskrivninger -145 -166 107 -71
Driftsresultat -128 -59 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -6 -9 -5
Resultat før skat -133 -65 331 100
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -105 -52 208 78
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 354 500 500 196
Anlægsaktiver i alt 354 500 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 6 7 11 4
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 6 7 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61 114 228 46
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 11 - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 117 132 233 174
Likvide beholdninger 151 152 399 213
Omsætningsaktiver i alt 274 291 - -
Aktiver i alt 628 791 1.143 586
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 293 399 451 243
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 418 524 576 368
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30 19 160 23
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 106 131 184 171
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 177 192 - -
Gældsforpligtelser i alt 210 267 - -
Passiver i alt 628 791 1.143 586

ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS blev etableret den 31-12-2006 og holder til på adressen Næsvej 38, Mjels 6430 Nordborg. Selskabets formål er at drive anlægsgartnerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS (CVR: 30489497) er AKTIV


CVR nummer

30489497

Adresse

Næsvej 38, Mjels
6430 Nordborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2006

Stamdata for ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1013168195
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-12-2006 - 29-04-2007
014120 / Anlægsgartnerier
30-04-2007 - 30-12-2007
813000 / Landskabspleje
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANLÆGSGARTNER HANS-HENRIK HJELM ApS
31-12-2006 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2006 - 19-08-2019
Næsvej 38
6430 Nordborg
SØNDERBORG
20-08-2019 -
Næsvej 38
6430 Nordborg
SØNDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2007-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder