ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS CVR-nr 36465573

Status: UNDERKONKURS

Mariagervej 245 8920 Randers NV

Årets resultat:
2021: 809
2020: 903
Bruttofortjeneste:
2021: 45.676
2020: 34.651
Antal ansatte:
90
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 45.676 34.651 31.304 27.437
Årets resultat 809 903 564 491
Egenkapital I alt 4.441 3.632 2.729 2.165
Status balance 49.386 39.642 32.784 25.080


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 45.676 34.651 31.304 27.437
Personaleomkostninger -39.435 -29.203 -26.154 -23.400
Af- og nedskrivninger -3.556 -2.933 -3.443 -2.694
Driftsresultat 2.685 2.515 1.707 1.343
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1.631 -1.322 -993 -709
Resultat før skat 1.067 1.224 752 661
Skat af årets resultat -258 -321 -188 -171
Årets resultat 809 903 564 491
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 306 0 12 29
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 14.271 13.738 13.119 11.700
Anlægsaktiver i alt 14.740 14.127 13.490 12.057
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.410 1.970 1.347 1.166
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.305 11.149 8.391 5.895
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 269 447 100 273
Periodeafgrænsningsposter 503 544 512 560
Tilgodehavender i alt 32.236 23.545 17.947 11.857
Likvide beholdninger - - - -
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 49.386 39.642 32.784 25.080
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 4.391 3.582 2.679 2.115
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 4.441 3.632 2.729 2.165
Hensættelse til udskudt skat 1.451 1.193 872 684
Hensatte forpligtelser i alt 1.451 1.193 872 684
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.058 6.732 5.641 4.017
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 10.153 7.045 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 31.634 24.929 19.220 14.217
Gældsforpligtelser i alt 43.493 34.816 29.183 22.231
Passiver i alt 49.386 39.642 32.784 25.080

ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS blev etableret den 16-12-2014 og holder til på adressen Mariagervej 245 8920 Randers NV. Selskabets formål er drive anlægsgartnervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS (CVR: 36465573) er UNDERKONKURS


CVR nummer

36465573

Adresse

Mariagervej 245
8920 Randers NV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-12-2014

Stamdata for ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1019992361
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
16-12-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS
16-12-2014 -
Historik for sekundære navne
ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN ApS
16-12-2014 -
Adressehistorik
16-12-2014 - 24-06-2018
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
25-06-2018 - 04-11-2018
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
05-11-2018 - 17-11-2018
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
18-11-2018 - 06-07-2020
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
07-07-2020 - 13-01-2024
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
14-01-2024 -
Mariagervej 245
8920 Randers NV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-12-17
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder